עמוד:67

משימת סיכום חוק יסוד : כבוד האדם וחירותו . 1 חוק יסוד זה , מטרתו להגן על כבוד האדם וחירותו , כדי לעגן בחוק יסוד את ערכיה של מדינת ישראל כמדינה יהודית ודמוקרטית . . 2 אין פוגעים בחייו , בגופו או בכבודו של אדם באשר הוא אדם . . 3 אין פוגעים בקניינו של אדם . . 4 כל אדם זכאי להגנה על חייו , על גופו ועל כבודו . . 5 אין נוטלים ואין מגבילים את חירותו של אדם במאסר , במעצר , בהסגרה או בכל דרך אחרת . . 6 ( א ) כל אדם חופשי לצאת מישראל . ( ב ) כל אזרח ישראלי הנמצא בחוץ לארץ זכאי להיכנס לישראל . . 7 ( א ) כל אדם זכאי לפרטיות ולצנעת חייו . ( ב ) אין נכנסים לרשות היחיד של אדם ללא הסכמתו . ( ג ) אין עורכים חיפוש ברשות היחיד של אדם , על גופו , בגופו או בכליו . ( ד ) אין פוגעים בסוד שיחו של אדם , בכתביו או ברשומותיו . . 8 אין פוגעים בזכויות שלפי חוק-יסוד זה אלא בחוק ההולם את ערכיה של מדינת ישראל , שנועד לתכלית ראויה , ובמידה שאינה עולה על הנדרש או לפי חוק כאמור מכוח הסמכה מפורשת בו . חוקי יסוד חוקי יסוד הם חוקים בעלי מעמד מיוחד , שלא ניתן לשנותם אלא ברוב של 61 חברי כנסת . חוקים חדשים המתקבלים בכנסת חייבים להתאים לחוקי היסוד ואסור שיעמדו בסתירה להם . ברקע : זאב ענר , יפו 1965

מכון שלום הרטמן

תכנית בארי - מכון שלום הרטמן


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר