עמוד:62

עמד האורח ותפסו לרבי ינאי ואמר לו : יש אצלך דבר ששייך לי ואתה לא נותן לי אותו ! אמר לו : מה משלך נמצא אצלי ? אמר לו האורח : פעם אחת עברתי לפני בית ספר ושמעתי קול הילדים שאומרים : " תורה ציווה לנו משה מורשה קהילת יעקב . " 'מורשה קהילת ינאי' לא נאמר אלא 'קהילת יעקב' [ שהתורה שייכת לכל ישראל . [ אמר לו רבי ינאי : למה זכית לאכול על שולחני ? אמר לו האורח : מימי לא שמעתי דברי רכילות על אדם וסיפרתי אותם . ומעולם לא קרה שראיתי שניים שרבים זה עם זה ולא עשיתי שלום ביניהם . אמר לו רבי ינאי : כל כך הרבה דרך ארץ יש בך וקראתיך כלב ! על–פי ויקרא רבה פרשה ט . 12 קראו שוב את הציטוט מהכרזת הזכויות האמריקאית ) מופיע בפתיחה לפרק ( וענו : א . האם מעשיו של האורח תואמים את העיקרון המובע בהצהרה ? הסבירו . ב . האם מעשיו של רבי ינאי תואמים את העיקרון המובע בהצהרה ? הסבירו . הסיפור עוסק ברבי ינאי , הפוגע בכבודו של אדם משום שלא ענה על ציפיותיו . כתבו מחדש את הסיפור , כך שרבי ינאי לא יפגע בכבוד האורח למרות אכזבתו ממנו . . 7 מהי טענתו של האורח כלפי רבי ינאי ? . 8 מהי הביקורת שמותח האורח על רבי ינאי ? . 9 מהן מעלותיו של האורח , שבשלהן " זכה " לאכול על שולחנו של רבי ינאי ? . 10 מהו יחסו של רבי ינאי לאורח בסוף הסיפור ? . 11 האם החרטה של רבי ינאי מצליחה לכפר על הפגיעה באורח ? " דרך ארץ " ביטוי שמשמעו התנהגות ונימוסים ראויים בחברה וכן כינוי לעבודה ומלאכה . בתלמוד ובמדרשים מופיעות אמרות והוראות רבות , שבהן מוסבר לאדם מה פירושה של " דרך ארץ " בהתנהגות כלפי אחרים . במסורת היהודית הוקדשו לנושא זה שני ספרים מיוחדים : מסכת דרך ארץ רבה ומסכת דרך ארץ זוטא , המשופעות בעצות ובהדרכות כיצד להתנהג וכוללות מקרים רבים המובאים כדוגמאות להתנהגות נאותה . החשיבות הרבה המיוחסת ביהדות להתנהגות בדרך ארץ , באה לידי ביטוי במשפטים כמו " דרך ארץ קדמה לתורה " ו " אם אין דרך ארץ - אין תורה . " ויקרא רבה מדרש אגדה ארץ-ישראלי על ספר ויקרא . נערך במאה ה5- לספירת הנוצרים . מהווה חלק מקובץ מדרשים המכונסים בספר אחד המכונה " רבה " ) בארמית " גדול . )"

מכון שלום הרטמן

תכנית בארי - מכון שלום הרטמן


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר