עמוד:61

אדם נשך כלב במסורת היהודית מובעים הערכים של זכויות האדם בביטויים " כבוד האדם " או " כבוד הבריות " [ הנבראים . [ הפגיעה בכבודו של האדם נחשבת למעשה חמור בהיות האדם צלם אלוהים . הסיפור שלפניכם מתאר מקרה חמור של פגיעה בערך חשוב זה . מעשה ברבי ינאי שהיה מהלך בדרך וראה אדם אחד שהוא משופע ביותר [ לבוש בהידור רב . [ אמר לו [ רבי ינאי : [ האם יסכים הרב להתארח בביתי ? אמר לו : כן . הכניסו לביתו וכיבדו במאכל ומשקה . לאחר שאכל ושתה האורח ניסה רבי ינאי ללמוד תורה עם האורח . ניסה ללמוד אתו מקרא - ולא ידע האורח . ניסה רבי ינאי ללמוד אתו משנה - ולא ידע . אגדה - ולא ידע . תלמוד - ולא ידע . אמר לו רבי ינאי : נטול את ידיך וברך ברכת המזון . אמר לו האורח : יברך ינאי שאיני יודע לברך ברכת המזון . אמר לו ינאי : יכול אתה לומר מה שאני אומר לך ? אמר לו : כן . אמר לו [ רבי ינאי : [ אמור - אכל כלב מסעודתו של ינאי . . 1 כיצד כינה רבי ינאי את האדם שפגש ? מדוע ? . 2 מדוע לדעתכם אירח רבי ינאי את האדם שפגש וכיבדו במאכל ומשקה ? . 3 רבי ינאי חשב שהאורח הוא רב , אולם גילה שאינו אדם מלומד . כיצד הרגיש לדעתכם האורח במהלך ניסיונותיו של רבי ינאי לבחון את ידיעותיו בתורה ? . 4 מה היו ציפיותיו של רבי ינאי מהאורח ? . 5 כיצד כינה רבי ינאי את האורח ? . 6 מדוע השפיל רבי ינאי את האורח ? האם יש קשר בין ציפיותיו של רבי ינאי להתנהגותו ? רבי ינאי ( הכהן ) אמורא ארץ-ישראלי במאה ה3- לספירת הנוצרים , תושב הכפר עכברא שבגליל העליון . תלמידם של רבי יהודה הנשיא , עורך המשנה , ושל רבי חייא . רבי ינאי היה עשיר גדול , ולפי המסופר מימן מהונו הפרטי ישיבה בעירו . מחשובי תלמידיו : רבי יוחנן וריש לקיש . נטילת ידיים וברכת המזון לפי ההלכה יש לרחוץ [ ליטול ] ידיים במים לפני אכילת לחם . לאחר נטילת הידיים מברכים : " ברוך אתה ה' ... אשר קדשנו במצוותיו וציוונו על נטילת ידיים . " ברכת המזון היא ברכת תודה לאל , אותה אומרים לאחר סעודה הכוללת אכילת לחם . כלולות בה ארבע ברכות : " ברוך אתה ה' הזן את הכל ;" " ברוך אתה ה' על הארץ ועל המזון ;" " ברוך אתה ה' בונה ירושלים ;" ו " - ברוך אתה ה ... ' הטוב והמיטיב . " בסיום הסעודה ( לפני ברכת המזון ) נוטלים ידים שוב ורחיצה זו קרויה 'מים אחרונים . '

מכון שלום הרטמן

תכנית בארי - מכון שלום הרטמן


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר