עמוד:59

של נביאי ישראל ; תקיים שוויון זכויות חברתי ומדיני גמור לכל אזרחיה בלי הבדל דת , גזע ומין ; תבטיח חופש דת , מצפון , לשון , חינוך ותרבות ; תשמור על המקומות הקדושים של כל הדתות ; ותהיה נאמנה לעקרונותיה של מגילת האומות המאוחדות " . בשנת 1992 חוקקה הכנסת את " חוק יסוד : כבוד האדם וחירותו . " בחוק זה עוגנו מספר זכויות אדם בסיסיות האוסרות פגיעה בחייו , בגופו , בכבודו , בקניינו ובחירותו של אדם . מקובל לראות בחוק זה את מגילת זכויות האדם הישראלית , לפיה כבוד האדם הוא ערך יסוד מרכזי בחברה הישראלית . בעולמה של היהדות המקור לזכויות האדם מגולם ברעיון היסוד של בריאת האדם בצלם אלוהים : ויברא אלהים את האדם בצלמו בצלם אלהים ברא אתו זכר ונקבה ברא אתם ) בראשית א , כח . ) פסוק זה מקפל בתוכו את עקרונות היסוד בדבר ערכו של האדם - כל אדם באשר הוא - שוויונו ואהבתו . כדברי רבי עקיבא : " הוא [ רבי עקיבא ] היה אומר : חביב אדם שנברא בצלם , חיבה יתירה נודעת לו שנברא בצלם , שנאמר ) בראשית ט , ו : ) 'בצלם אלהים עשה את האדם " ' ) משנה , מסכת אבות פרק ג , ' משנה יד . ) בריאת האדם בצלם אלוהים כיסוד לזכויות האדם מצאה את ביטויה גם בהצהרת העצמאות של ארה " ב שבה נאמר : " כל בני האדם נבראו שווים , ובוראם העניק להם זכויות מסוימות שאין להעביר מהם . " מכאן יש להבין , שזכויות אדם שייכות לכל אדם ושאין לשלול אותן ממנו - בעיקר לא כתוצאה ממלחמה או מעימותים בין קבוצות .

מכון שלום הרטמן

תכנית בארי - מכון שלום הרטמן


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר