עמוד:53

שני סוגי צער ושני סוגי שמחה שאלו לו לרבי לוי יצחק מברדיצ'ב איזה הוא הדרך הנכון , הצער או השמחה . השיב : יש שני מיני [ סוגי ] צער ושני מיני שמחה . בשעה שאדם מצר [ מצטער ] על אסון שפגע בו והוא קורס בפינה ומתייאש מעזרה , הרי זו התוגה הבלתי רצויה [ ... ] המין השני הוא הצער הישר [ הראוי ] של האדם היודע מה שחסר לו . ואף השמחה כך . מי שחסר הוא במהותו ואינו מרגיש בחסרונו בתוך חדוותו הריקה ואינו דואג , הרי זה אוויל . אבל השמח שמחת אמת הרי הוא דומה למי שנשרף ביתו והוא חש את צרתו בתוך נפשו , אבל אחר כך הוא מתחיל לבנות בית חדש ולבו שש [ שמח ] על כל אבן שמשקעים [ שמניחים ] בבנין . מרטין בובר , " אור הגנוז , " צער ושמחה . 9 אילו שני מיני צער מצויים בדבריו של רבי לוי יצחק ? ואילו שני מיני שמחה ? . 10 במה מקבילים שני מיני הצער לשני מיני השמחה ? . 11 כיצד יגדיר רבי לוי יצחק את הצער שדעתו של רבי יהושע שרויה בו ? רבי לוי יצחק מברדיצ'ב ( 1810-1740 ) מצדיקיה החשובים של החסידות , הידוע גם בכינויו ' סנגורם של ישראל . ' נולד בגליציה ונפטר בעיר ברדיצ'ב . בספרות החסידית מצטיירת דמותו כאחת הדמויות העממיות האהובות ביותר . נקודה מרכזית בתורתו היא אהבת ישראל ; רבי לוי יצחק היה מצטער בצערם של ישראל והדגיש תמיד את הטוב שבישראל . מאמרותיו : " אין שום אדם רשאי לומר על ישראל שום דבר רע , רק ללמד עליו זכות . " חורבן ואבלות בסיפור שקראנו , התנגד רבי יהושוע לביטויי אבל קיצוניים וסבר שיש להמשיך בחיים הרגילים לצד מנהגי אבלות מתונים המשמרים את זיכרון החורבן . מהי משמעות האבל הלאומי על ירושלים ובית המקדש ? האם בימינו , לאחר קיבוץ הגלויות ותקומת מדינת ישראל יש עוד טעם לאבלות זו ? על שאלות אלו ואחרות , נדון באמצעות המקורות שלפניכם . גוסטב מוראו ערב וצער , 1882

מכון שלום הרטמן

תכנית בארי - מכון שלום הרטמן


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר