עמוד:42

ונדור [ ונגור , נחיה ] אני ואתם כשם שדרו אבותיי עם אבותיכם ? אמרו לו : אתה הוא שאומרים עליך פיקח שבחיות ? לא פיקח אתה , אלא טיפש אתה ! ומה במקום חיותנו אנו מתייראין , במקום מיתתנו - על אחת כמה וכמה ! אף אנחנו , עכשיו שאנו יושבים ועוסקים בתורה , אם אנו הולכים ומבטלים ממנה - על אחת כמה וכמה . אמרו : לא היו ימים מועטים עד שתפסוהו לרבי עקיבא וחבשוהו בבית האסורים [ ... ] תלמוד בבלי , מסכת ברכות דף סא , עמוד ב . 10 האם רבי עקיבא הוא גיבור בעיניכם ? הצעה להעניק את אות הגבורה היהודי לרבי עקיבא לאחר שהרומאים הוציאו את רבי עקיבא להורג בייסורים עלתה הצעה להעניק לו את אות הגבורה היהודי . הרעיון עורר סערה ציבורית , מאחר שהיו מי שחשבו שרבי עקיבא סיכן את הציבור ואת עצמו שלא לצורך . בעקבות הוויכוח יצאו שליחים לכפרי הגליל וביקשו מנציגי הכפרים חוות דעת לוועדה המעניקה את האות . נסחו חוות דעת התומכת בהענקת האות לרבי עקיבא וחוות דעת המתנגדת לכך . יש לכלול בחוות הדעת גם את הנקודות האלה : . מדוע נחשב מעשהו למעשה גבורה ? . האם המעשה עזר לאנשים אחרים , פגע באנשים אחרים ? . האם המטרה חשובה דייה לנוכח הסיכון הכרוך במעשה ? לאחר הקראת חוות הדעת בכיתה קיימו הצבעה והחליטו אם יש להעניק לרבי עקיבא את אות הגבורה היהודי . . 6 בתשובתו משתמש רבי עקיבא במשל : א . מהי הסכנה שבה נתונים הדגים ? ב . כיצד מציע השועל לדגים להיחלץ מהסכנה ? ג . מדוע מסרבים הדגים לקבל את הצעת השועל ? . 7 מיהם הדייגים , השועל והדגים בנמשל ? . 8 לפי המשל לא הייתה לדגים ברירה אלא להישאר בתוך המים . האם זהו גם המצב בנמשל ? הסבירו . . 9 הסבירו במילים שלכם את תשובתו של רבי עקיבא לפפוס . מדרש תמונה מה המשותף לאנשים שבתמונה ( למעלה ) ולרבי עקיבא ? ילדים לומדים ב'חדר , ' תל-אביב 1946 צילום : זולטן קלוגר , לע " מ סידני דויטש , לימוד עברית במחתרת , לנינגרד , ברית המועצות , 1983 ( בית התפוצות וארכיון הצילומים , תל-אביב )

מכון שלום הרטמן

תכנית בארי - מכון שלום הרטמן


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר