עמוד:41

הדג ששחה נגד הזרם גזרות הדת של אנטיוכוס אפיפנס הביאו למרד צבאי נועז , שהביא לביטולן ולהקמתה של הממלכה החשמונאית . ניסיונו של השליט הסלווקי להיאבק בתרבות היהודית לא היה הניסיון האחרון בהיסטוריה היהודית . מאות שנים מאוחר יותר ניסו גם הרומאים להיאבק בדת היהודית באמצעות גזרות ואיסורים שונים . בדומה למצב בתקופת החשמונאים , גם ניסיון זה עורר התנגדות וגילויי גבורה , כפי שמתואר בסיפור שלפניכם : פעם אחת גזרה מלכות הרשעה [ השלטון הרומאי ] שלא יעסקו ישראל בתורה . בא פפוס בן יהודה ומצאו לרבי עקיבא , שהיה מקהיל קהילות ברבים ועוסק בתורה . אמר לו : עקיבא , אין אתה מתיירא [ פוחד ] מפני המלכות ? אמר לו : אמשול לך משל , למה הדבר דומה - לשועל שהיה מהלך על גב [ לצד ] הנהר , וראה דגים שהיו מתקבצים ממקום למקום . אמר להם : מפני מה אתם בורחים ? אמרו לו : מפני רשתות שמביאין עלינו בני אדם . אמר להם : רצונכם שתעלו ליבשה , . 1 האם פעל רבי עקיבא בהתאם לצו הרומאי ? . 2 מדוע לדעתכם נהג רבי עקיבא בצורה זו ? . 3 במעשיו הסתכן רבי עקיבא בעונש מוות . האם פעולותיו הן ביטוי של גבורה או פשע ? . 4 כיצד הגיב פפוס למראה רבי עקיבא הפועל בגלוי כנגד הגזרה ? . 5 האם בעיני פפוס היה רבי עקיבא גיבור ? גזרות הרומאים בתקופת מרד בר כוכבא 135 -132 ) לספירת הנוצרים ) גזר הקיסר הרומי אדרינוס על היהודים שלא ימולו את בניהם , לא ילמדו תורה ולא יקיימו את מצוות הדת . גדולי החכמים שהמשיכו לקיים את המצוות וללמד תלמידים תורה הוצאו להורג , והם נקראים " עשרה הרוגי מלכות . " פפוס בן יהודה תנא בן הדור השלישי וחברו של רבי עקיבא . בכמה מקומות בתלמוד גוער בו רבי עקיבא על דרשותיו במקרא ובאגדה . צילום : רם שטיין

מכון שלום הרטמן

תכנית בארי - מכון שלום הרטמן


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר