עמוד:34

לצמוח מתוך מחלוקת על-ידי המחלוקת שחולקים על האדם , עושים לך טובה ; כי על-ידי זה יכול לגדול ולצמוח . כמו שנוטעים גרעין בארץ ; אם הייתה כל הארץ הדוקה יחד , לא היה אפשר שיגדל ויצמח מהגרעין אילן , ובהכרח שתחלק הארץ קצת , כדי שיהיה מקום לאילן להתגדל . כמו כן על-ידי המחלוקת שחולקים ; על-ידי זה נותנים לך מקום להתגדל ולצמוח . מתוך : שמחה רז 'גשר צר מאוד , ' אמרות רבי נחמן מברסלב . 21 מהי התועלת העשויה לצמוח מתוך המחלוקת דווקא ? . 22 האם כל מחלוקת מאפשרת לצמוח או יש מחלוקות שמביאות לחורבן ? . 23 אילו מחלוקות יכולות לגרום לצמיחה ואילו מחלוקות להרס ולחורבן ? אחדות היא כוח בנוהג שבעולם אם נוטל אדם אגודה [ חבילה ] של קנים , שמא יכול לשברם בבת אחת ? ואילו נוטל אחת אחת , אפילו תינוק משברן ! וכן את מוצא שאין ישראל נגאלין עד שיהיו כולן אגודה אחת . מדרש תנחומא , פרשת נצבים סימן א . 18 מהו המשל ומהו הנמשל במדרש ? . 19 המדרש מתאר את האחדות באור חיובי . מהם היתרונות ומהם החסרונות במצב של אחדות גמורה בחברה ? . 20 האם רצוי שלכולם תהיה דעה אחת ? מדרש תנחומא קבוצת מדרשים לתורה המכונה גם " ילמדנו . " נערך במאה התשיעית לספירת הנוצרים ומיוחס לאמורא הארץ ישראלי תנחומא בר אבא , מגדולי הדרשנים בארץ ישראל בסוף תקופת האמוראים ( במאה הרביעית לספירה . (

מכון שלום הרטמן

תכנית בארי - מכון שלום הרטמן


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר