עמוד:33

מחלוקת לשם שמים כל מחלוקת שהיא לשם שמים - סופה להתקיים , ושאינה לשם שמים אין סופה להתקיים . איזו היא מחלוקת שהוא לשם שמים , זו מחלוקת הלל ושמאי . ושאינה לשם שמים זו מחלוקת קרח וכל עדתו . משנה , מסכת אבות פרק ה , משנה יז . 15 מהי מחלוקת לשם שמים ומהי מחלוקת שאינה לשם שמים ? . 16 מה יהיה סופן של מחלוקת לשם שמים ושל מחלוקת שאינה לשם שמים ? . 17 מדוע יש סוף אחר לשתי המחלוקות ? מחלוקת קרח ועדתו קרח הוא הדמות המרכזית בהתקוממות נגד משה , שפרצה בזמן שהותם של בני ישראל במדבר בצאתם ממצרים ( במדבר , פרקים טז-יז . ( קרח התנגד לסמכותם הדתית של משה ואהרן בטענה " כי כל העדה כלם קדשים ובתוכם ה' ומדוע תתנ . או [ תיקחו לכם את תפקידי הכהונה והמנהיגות ] על קהל ה " ' ( במדבר פרק טז , פסוק ג . ( אל קורח נלוו דתן ואבירם משבט ראובן ו250- איש מנכבדי העדה , שהתנגדו למנהיגותו של משה בטענה שמשה העלה את העם ממצרים כדי לשלוט בו ולא כדי להביאו אל ארץ ישראל . מחלוקת לשם שמים ומחלוקת שאינה לשם שמים מחלוקת לשם שמים - מחלוקת עניינית , שנעשית ממניעים טהורים לשם חשיפת האמת או מתוך כוונה להגן על ערכים , אמונות וכדומה . מחלוקת שאינה לשם שמים - מחלוקת שמניעיה פסולים ושליליים . למשל מחלוקת לשם מחלוקת , לשם השגת מעמד או משרה מכובדים , לשם פגיעה באחר ועוד . סופה להתקיים - בסופו של דבר יתגלה עם מי מהצדדים במחלוקת האמת והצדק . פירוש נוסף : מחלוקת ממניעים אמתיים וטהורים תמשיך להתקיים לנצח , מכיוון שלכל אחת מהעמדות בוויכוח יש ערך וזכות קיום משלה . תרבות המחלוקת יום הזיכרון ליצחק רבין הוא יום של חשבון נפש בחברה הישראלית . יום זה מסמל את הסכנה בהידרדרות למלחמת אחים , העלולה למוטט את החברה הישראלית . ביום זה עוסקים בבירור יסודות הדמוקרטיה - ההבדל בין מחאה לגיטימית לבין הסתה פסולה ואסורה וגבולות חופש הביטוי - וכן בחתירה ליצירת מנגנוני הידברות בין חלקי העם . מה ההבדל בין מחלוקת ראויה ומחלוקת פסולה ? כיצד ניתן לקיים מחלוקת בלי לערער את קיומה של החברה כולה ? כיצד להפיק מהמחלוקת את החיובי והמועיל ? בשאלות אלו ואחרות נדון באמצעות המקורות שלפניכם :

מכון שלום הרטמן

תכנית בארי - מכון שלום הרטמן


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר