עמוד:31

אלו ואלו דברי אלוהים חיים כמו בימינו , גם בעבר נאלצה החברה היהודית להתמודד עם הסכנה של מחלוקות ופילוגים קשים בתוך העם . המקורות שלפניכם מספרים על אחת המחלוקות הקשות ביותר בהיסטוריה של עם ישראל , סמוך לחורבן הבית השני בשנת 70 לספירה , וכיצד באה על פתרונה . פעם אחת באו חכמים לבקר בעלייה [ קומת הבית העליונה ] של חנניה בן חזקיה בן גרון . ( בזמן הביקור התפתחה מחלוקת קשה בענייני השעה בין תלמידי בית שמאי לתלמידי בית הלל . הוחלט להכריע בוויכוח באמצעות הצבעה . בזמן ההצבעה היה רוב לבית שמאי . באותו יום החליטו על שמונה עשרה הלכות שינהגו לפי בית שמאי . ( אותו היום היה קשה לישראל כיום שנעשה בו העגל . תנא רבי יהושע אונייא : תלמידי בית שמאי עמדו להן מלמטה , והיו הורגין בתלמידי בית הלל [ שלא יהיה להם רוב . [ תני [ שנו , אמרו : [ שישה מהן [ מתלמידי בית הלל ] עלו , והשאר - עמדו עליהן [ הרגו אותם תלמידי בית שמאי ] בחרבות וברמחים . על-פי תלמוד ירושלמי , מסכת שבת , פרק א הלכה ד אתם חברים בממשלה היהודית בתקופה שבה מתרחשים המאורעות הקשים המתוארים בתחילת הסיפור . ערכו דיון כיתתי ונסחו החלטת ממשלה בעקבות האירועים . דונו גם בנקודות האלה : . מה תעשו עם תלמידי בית שמאי ? . מה תעשו עם תלמידי בית הלל ? . אילו פעולות תעשו כדי לצמצם את המתח בין הפלגים ? . 1 ערכו את האירועים המתוארים בסיפור לפי סדר התרחשותם : א . התפרצות המחלוקת ב . ג . ד . ה . אותו היום היה קשה לישראל כיום שנעשה בו העגל . 2 כיצד הושג הרוב בהכרעה ? . 3 מדוע מציין התלמוד שהיה זה יום קשה לישראל ? חנניה בן חזקיה בן גרון מחכמי ישראל שבסוף ימי הבית השני , בן המאה הראשונה לספירה . ביתו היה בית ועד לחכמים ( מעין בית מדרש , ( ובעליית ביתו התכנסו חכמי בית הלל ובית שמאי וגזרו שמונה עשרה גזרות המכונות " גזרות י " ח דבר . " יש הסבורים שחנניה בן גרון הוא אלעזר בן חנניה בן חזקיה בן גרון , שפעל בימי המרד הגדול ונתמנה לשר צבא בארץ אדום ( על–פי יוסף בן מתתיהו , מלחמות היהודים ספר ב , פרק כ . ( גזרות י " ח דבר שמונה עשרה גזרות עליהן הוחלט ערב חורבן הבית השני . מטרתן של מרבית הגזרות הייתה לחזק את החיץ בין ישראל והגויים , ולפיכך יש הקושרים אירוע זה למאבק בין מפלגות הקנאים והמתונים ערב חורבן הבית . התלמוד מציין שיום זה " היה קשה לישראל כיום שנעשה בו העגל . " כוונת התלמוד לאירוע החמור המתואר בפרק לב בספר שמות , שבו מסופר בין היתר על העגל שעשו בני ישראל וההרג שביצעו בני לוי בבני עמם . בתגובה על חטאם של אלה . ההשוואה של מחלוקת בית שמאי ובית הלל למעשה העגל נועדה לשלול את המעשים הקיצוניים והאלימים שנקטו תלמידי בית שמאי במחלוקת מול יריביהם . לפי מסורת מימי הביניים נקבע יום זה לדורות כיום צום ואבל .

מכון שלום הרטמן

תכנית בארי - מכון שלום הרטמן


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר