עמוד:26

שביל הזהב לכל אדם תכונות רבות ושונות . יש אדם שהוא בעל חמה , כועס תמיד , ויש אדם שדעתו מיושבת עליו ואינו כועס כלל . ויש אדם שהוא גבה לב [ גאוותן ] ביותר , ויש שהוא שפל רוח [ עניו ] ביותר . וכיוצא בכך שאר כל הדעות [ התכונות , [ כגון קמצן , פזרן ואכזרי ורחמן ורך לבב ואמיץ לב וכיוצא בהן . שני הקצוות הרחוקים זה מזה שבכל תכונה ותכונה אינם דרך טובה , ואין ראוי לו לאדם ללכת בה . וכיצד ירגיל אדם עצמו בתכונות אלו עד שיהיו לחלק מאישיותו ? ייאלץ עצמו להתנהג שוב ושוב על פי התכונות הממוצעות , עד שייחרתו בנפשו ויהיו חלק מאישיותו , וההולך בדרך זו מביא טובה וברכה לעצמו . על-פי רמב " ם , משנה תורה , הלכות דעות פרק א . 28 מה נחשבת בעיני הרמב " ם לתכונה חיובית ומה לתכונה שלילית ? . 29 כיצד מציע הרמב " ם לטפח את התכונות הטובות ? . 30 האם רבי שמעון בחר בסופו של דבר בשביל הזהב ? בחנו את עצמכם לפניכם רשימת תכונות . רשמו לגבי כל תכונה את השלב שבו אתם נמצאים ובדקו אם אתם קרובים ל " שביל הזהב " של הרמב " ם .

מכון שלום הרטמן

תכנית בארי - מכון שלום הרטמן


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר