עמוד:24

משימת סיכום : לסלוח או לא לסלוח - זאת השאלה ! קראו את הכתבה הבאה וחברו עליה תגובה קצרה . חשבו : א . האם אתם מזדהים עם אשת השוטר , שמבקשת לסלוח לפושע ? ב . האם אתם מזדהים עם משפחת הקרבן , שמסרבת לסלוח ? ג . שלבו בתגובה שחיברתם משפט או קטע מהמקורות שבדף המביע בצורה הטובה ביותר את תחושותיכם . אלמנת השוטר שנדרס ביקשה מבית המשפט שיחוס על הנאשם אריאלמוריז " לנדרסלמוותלפניכארבעשניםבידיויקטורזרגריאן , שהתבקש לעצור לאחר שנסע במהירות מופרזת . היום ביקשה אלמנתו של מורי לחוס על הנאשם שהורשע בהריגת בעלה מוריפנתהבמכתבלשופטתוביקשה ממנולחוסעלילדיושלזרגריאן . היאאף הביעה את הסכמתה לקבל פיצויים כספייםממשפחתהנאשם . זאת , בעוד הוריוואחיושלאריאלמוריז " לסירבו בתוקףלקבלפיצוייםממשפחתהנאשם , בנימוקכיאינםמעונייניםשתכפרבאופן כלשהו על האסון . לפניכשלושוחצישניםדרסהנאשם , ויקטורזרגריאן , אתהקרבן , אריאלמורי ז " ל . הואנסעבמהירותגבוההבכביש החוף , ולאצייתלהוראתושלהשוטר אריאלמורילעצורבצדהדרך . זרגריאן הגביר את המהירות ודרס למוות את השוטר , ולאחרמכןברחמהזירה . הוא הורשעבהריגה . התביעהביקשההיום לגזורעליומאסרממושך , לשלולאת רישיוןהנהיגהשלולצמיתותולהטיל עליו תשלום קנס ופיצויים . הסנגור ביקש להקל בעונשו ובשלב הטיעוניםלעונשהציג , להפתעתהנוכחים באולם , את בקשת האלמנה . " מעריב 28 . 7 . 2002 , "

מכון שלום הרטמן

תכנית בארי - מכון שלום הרטמן


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר