עמוד:21

צו פיוס אסור לאדם להיות אכזרי ולא יתפייס , אלא יהא נוח לרצות [ יתפייס בקלות ] וקשה לכעוס [ לא יכעס בקלות . [ ובשעה שמבקש ממנו החוטא למחול [ לו ] מוחל בלב שלם ובנפש חפצה [ ברצון . [ ואפילו הצר לו [ פגע בו ] וחטא לו הרבה , לא ייקום ולא ייטור [ לא יחפש נקמה ולא ישמור טינה . [ . 14 כיצד נקרא אדם שאינו מוכן להתפייס ? . 15 מה נדרש מאדם שמבקשים ממנו סליחה ? . 16 לאור דברי הרמב " ם , האם האיש המכוער היה " אכזרי ?" רמב " ם , משנה תורה , הלכות תשובה פרק ב , הלכה י רמב " ם - רבי משה בן מימון ( 1204-1135 ) גדול חכמי ישראל בימי הביניים . עוד בילדותו בספרד הקנה לו אביו ידיעות רחבות בתלמוד . במקביל רכש ידיעות מעמיקות במתמטיקה , באסטרונומיה ובייחוד בפילוסופיה . יצירתו המפורסמת והעיקרית היא ספרו " משנה תורה , " או כפי שכינו אותו " הי " ד החזקה " ( י " ד - בשל 14 החלקים של הספר . ( בספרים אלו הביא תמצית של כל ספרות ההלכה שנכתבה עד לדורו וערך אותה לפי נושאים , מתוך שאיפה להביא את דברי התורה לכל אחד ואחד בעם . ספר נוסף ומפורסם שכתב הוא " מורה הנבוכים , " אשר עסק בפילוסופיה , במחשבה על אודות העולם ובקיומו של עם ישראל . הוא אף ביאר בו את טעמי ( סיבות ) המצוות השונות . לצד פרסומו כאיש רוח והגות נודע כרופאו של הסולטאן במצרים וכאיש מדע . סליחה קודמת למחילה עבירות שבינך לבין המקום [ אלוהים ] מוחלים לך [ מהשמים ביום הכיפורים , אם התחרטת על המעשה . [ דברים שבינך לבין חברך אין מוחלין לך עד שתפייסו . ספרא , אחרי-מות , פרשה ה , פרק ח . 12 מהו ההבדל בין " חטאים שבין אדם למקום " ל " חטאים שבין אדם לחברו . 13 ?" מדוע התפייסות עם החבר מהווה תנאי להתפייסות עם אלוהים ? ספרא מדרש הלכה על ספר ויקרא , שכונה בבבל בשם " הספר " ") ספרא , (" או " ספרא דבי [ מבית מדרשו של ] רב . " מקורות ארץ ישראליים כינו אותו בשם " תורת כוהנים . " מחברו אינו ידוע . יש הסבורים שזהו רב , האמורא הבבלי . סליחה יום כיפור הוא יום של בקשת סליחה וכפרה על המעשים הרעים שעשינו במהלך השנה . כפי שראינו בסיפור , לא תמיד קל לבקש סליחה , ועוד יותר קשה לסלוח . מדוע חשוב לבקש סליחה ? מדוע אנו מתקשים לעתים לסלוח למי שפגעו בנו ? ולבסוף , האם יש מצבים שבהם אנו צריכים להימנע מלסלוח ? בשאלות אלו ואחרות ננסה לגעת באמצעות המקורות שלפניכם .

מכון שלום הרטמן

תכנית בארי - מכון שלום הרטמן


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר