עמוד:20

היה [ רבי שמעון ] מטייל אחריו עד שהגיע לעירו . יצאו בני עירו לקראתו , והיו אומרים לו : שלום עליך רבי רבי , מורי מורי ! אמר להם : למי אתם קורין רבי רבי ? אמרו לו : לזה שמטייל אחריך . אמר להם : אם זה רבי - אל ירבו כמותו בישראל . אמרו לו : מפני מה ? אמר להם : כך וכך עשה לי . אמרו לו : אף על פי כן , מחול לו , שאדם גדול בתורה הוא . אמר להם : בשבילכם הריני מוחל לו . ובלבד שלא יהא רגיל לעשות כן . מיד נכנס רבי שמעון בן רבי אלעזר ודרש : לעולם יהא אדם רך כקנה ואל יהא קשה כארז . תלמוד בבלי , מסכת תענית דף כ , עמודים א-ב . 11 מיהו לדעתכם ה " קשה " ומיהו ה " רך , " בסיפור ? בעקבות לחץ מצד בני העיר נפגשים האיש המכוער ורבי שמעון לפגישת פיוס . בחרו שלושה נציגים שייצגו כל אחת משלוש הדמויות - ה " מכוער , " רבי שמעון ומתווך שנבחר לגשר בין הצדדים - והמחיזו את המפגש . לקראת משחק התפקידים חשבו על נקודות שיטען כל אחד מהצדדים . טיעונים לדוגמה : . 9 השוו בין חלקו הראשון של הסיפור לבין הסיפור של האיש המכוער . איזו עובדה לא סיפר האיש המכוער לבני העיר ? מדוע ? . 10 מדוע בכל זאת הסכים האיש המכוער לסלוח לרבי שמעון ? מדרש תמונה התבוננו בתמונות הארז והקנה וכתבו במה הם שונים זה מזה . מהי תכונתו העיקרית של הארז מול תכונתו העיקרית של הקנה . קנה מצוי צילום : יהודה פליקס ( באדיבות שושנה פליקס )

מכון שלום הרטמן

תכנית בארי - מכון שלום הרטמן


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר