עמוד:19

זה הזמן לסלוח לפי מסורת חז " ל , נדרש כל אדם לפייס את חברו לפני יום הכיפורים . אולם , בקשת הסליחה מהזולת והתפייסות אינם דבר של מה בכך , כפי שממחיש זאת הסיפור הבא . תנו רבנן [ שנו , למדו חכמים : [ לעולם יהא אדם רך כקנה ואל יהא קשה כארז . מעשה שבא רבי שמעון בן רבי אלעזר ממגדל גדור מבית רבו , והיה רכוב על חמור ומטייל על שפת נהר , ושמח שמחה גדולה , והייתה דעתו גסה עליו [ הרגיש יהירות ושחצנות ] מפני שלמד תורה הרבה . נזדמן לו [ פגש בו ] אדם אחד שהיה מכוער ביותר . אמר לו : שלום עליך , רבי ! ולא החזיר לו [ ענה לו . [ אמר לו : ריקה [ מילת גנאי , [ כמה מכוער אותו האיש ! שמא כל בני עירך מכוערין כמותך ? אמר לו : איני יודע , אלא לך ואמור לאומן שעשאני כמה מכוער כלי זה שעשית . כיוון שידע בעצמו [ שהבין ] שחטא ירד מן החמור ונשתטח לפניו , ואמר לו : נעניתי לך [ פגעתי בך , [ מחול לי ! אמר לו : איני מוחל לך עד שתלך לאומן שעשאני ואמור לו כמה מכוער כלי זה שעשית . . 1 כיצד אתם מבינים את הביטוי " לעולם יהא אדם רך כקנה ואל יהא קשה כארז ?" . 2 כיצד ייתכן שלימוד תורה מביא לגסות הדעת ? . 3 " מכוער " איננו שמו של האיש ! מדוע אם כן הוא מכונה כך ? . 4 איך לדעתכם מרגיש אדם שקוראים לו " מכוער ?" . 5 מדוע עלב רבי שמעון באיש המכוער ? . 6 נסחו בלשונכם את תשובתו של האיש המכוער לרבי שמעון . . 7 מה היה חטאו של רבי שמעון כלפי האיש המכוער ? . 8 מדוע סירב האיש המכוער למחול לרבי שמעון ? כיצד הייתם נוהגים במקומו של האיש המכוער ? רבי שמעון בן אלעזר בן הדור האחרון של התנאים ( בן המאה השלישית לספירה , ( איש טבריה ובן זמנו של רבי יהודה הנשיא . מעטות ההלכות שנזכרו בשמו במשנה . בין אמרותיו הידועות : " אל תר . צה . [ תפייס ] את חברך בשעת כעסו [ ... ] ואל תשתדל לראותו בשעת קלקלתו " ( משנה , מסכת אבות פרק ד , משנה יח . ( מגדל גדור מקומה של העיר אינו מזוהה בוודאות . יש הסבורים כי זוהי מגדלא , הסמוכה לטבריה ( ששמה המקראי מגדל עדר , ( ולפי זה טייל רבי שמעון על שפת הכנרת . צילום : יהודה פליקס ( באדיבות שושנה פליקס ) ארז הלבנון

מכון שלום הרטמן

תכנית בארי - מכון שלום הרטמן


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר