עמוד:12

הלך וישב לפני ר' אליעזר ור' יהושע . אמר להם : רבותי , פתחו לי טעם [ הסבירו לי ] משנה . כיוון שאמרו לו הלכה אחת , הלך וישב לו , והיה נושא ונותן [ מתלבט ] בינו לבין עצמו , ואומר : אל " ף זה , למה נכתב ? בי " ת זה , למה נכתב ? דבר זה , למה נאמר ? חזר ושאלם והעמידם בדברים [ והיה מתקן אותם . [ אבות דרבי נתן , נוסחא א , פרק ו . 9 מהו סוד הצלחתו של רבי עקיבא כתלמיד ? חברו תעודת הערכה לתלמיד רבי עקיבא . דונו בשלוש נקודות : . 1 תפקודו בלימודים ( נוכחות והשתתפות בשיעורים , איחורים וחיסורים ) . 2 הישגים בלימודים . 3 התנהגות במסגרת ההערכה מומלץ להתחשב בידע שצבר לפני הגיעו לבית הספר , ברקע האישי והמשפחתי של התלמיד , בקשיים שעליהם נדרש להתגבר וברצון שלו ללמוד . . 7 רבי אליעזר ורבי יהושע היו מגדולי החכמים שבדור . האם בשלב זה היה רבי עקיבא בשל מספיק ללמוד מהם ? . 8 מה עשה רבי עקיבא לאחר שלמד הלכה אחת ממוריו ? רבי אליעזר בן הורקנוס תנא שחי בסוף המאה הראשונה ובתחילת המאה השנייה לספירה . ידוע גם בכינוי " רבי אליעזר הגדול . " היה מבחירי תלמידיו של רבן יוחנן בן זכאי ומהחשובים שבחברי הסנהדרין . בדרכו בהלכה נודע כקפדן ונטה , בניגוד לדעת חבריו , אחרי בית שמאי . רבי יהושע [ בן חנניה ] תנא שפעל במחצית השנייה של המאה הראשונה לספירה . כמו רבי אליעזר בן הורקנוס , גם הוא נמנה עם בחירי תלמידיו של רבן יוחנן בן זכאי והיה חבר בסנהדרין . היה גם בן מחלוקתו הגדול של רבי אליעזר ונודע בנטייתו לפסוק כבית הלל . אבות דרבי נתן מסכת קטנה , מעין תוספת למסכת אבות , הכוללת סיפורים על תולדות החכמים , אגדות היסטוריות ומוסריות ועוד . המסכת מיוחסת לתנא רבי נתן . צילום : משה פרידן , לע " מ מורה חיילת ותלמידה , מושב עלמה 1965

מכון שלום הרטמן

תכנית בארי - מכון שלום הרטמן


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר