עמוד:9

פ ר ק ר א ש ו ן תחילת שנת הלימודים לימוד התורה נחשב לאחד הערכים החשובים ביותר ביהדות . ערכו של הלימוד גדול יותר ממצוות חשובות אחרות , וכדברי המשנה : " ותלמוד תורה כנגד כולם " ( מסכת פאה פרק א , משנה א . ( בימי הבית השני ובתקופת התלמוד נעשה מאמץ רב להנחיל את לימוד התורה לכל שכבות הציבור ובמיוחד לילדים . המשנה , במסכת אבות ( פרק ה , משנה כא , ( מתארת את תהליך הלימוד כך : בן חמש שנים - למקרא [ ללימוד קריאה ] בן עשר - למשנה [ ללימוד המשנה ] [ ... ] בן חמש עשרה - לתלמוד [ מתחיל בלימוד מעמיק של דעות החכמים במשנה . [ במקום אחר הבליטו חכמים את חשיבות לימוד הילדים באמרה : " אין העולם מתקיים אלא בשביל [ בזכות ] הבל פיהם [ לימודם ] של תינוקות " ( תלמוד בבלי , מסכת שבת דף קיט , עמוד ב . ( לאחר הקמת המדינה , התקבל בשנת תש " ט ( 1949 ) חוק לימוד חובה , המחייב כל ילד ללמוד לפחות מגן חובה ועד כיתה י . ' החוק מחייב את ההורים לשלוח את ילדיהם למוסדות החינוך ומטיל אחריות פלילית על הנמנעים מלעשות זאת . הוא גם מגדיר את היקף לימודי החובה לפי גילים וסוגי חינוך , וכן קובע את זכות ההורים לבחור את זרם החינוך שבו ילמד ילדם . בשנת תשי " ג ( 1953 ) חוקק חוק חינוך ממלכתי , והוא קבע את מטרות החינוך בישראל , מהות תכניות הלימודים , סוגי מוסדות החינוך המוכרים בחינוך הממלכתי והממלכתי-דתי וההרכב והסמכויות של הגופים המפקחים .

מכון שלום הרטמן

תכנית בארי - מכון שלום הרטמן


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר