עמוד:4

פרק רביעי - חנוכה גבורה 40 הדג ששחה נגד הזרם 41 .......................................................................................................................................................................... מזווית אחרת - גבורה 43 גיבור שבגיבורים 43 ........................................................................................................................................................................................ אות הגבורה 44 ..................................................................................................................................................................................................... גבורה מן השמים 44 ..................................................................................................................................................................................... גבורה - מהי ? 45 ................................................................................................................................................................................................ תעוזה אינה גבורה 46 .................................................................................................................................................................................. משימת סיכום : גבורה - בלה בליסימה 47 ........................................................................................................................ פרק חמישי - עשרה בטבת , יום הקדיש הכללי חורבן ואבלות 50 להתאבל , אבל במידה 51 ......................................................................................................................................................................... מזווית אחרת - חורבן ואבלות 53 שני סוגי צער ושני סוגי שמחה 53 ............................................................................................................................................. נפוליון והאבלים 54 ......................................................................................................................................................................................... מה מספרת לנו ירושלים ? 54 ............................................................................................................................................................ אבלות ופרדה 55 ................................................................................................................................................................................................ משימת סיכום - אבלות לאומית בימינו 55 ...................................................................................................................... קדיש יתום 56 מהו הקדיש ? 57 .................................................................................................................................................................................................. פרק שישי - יום זכויות האדם כבוד האדם 60 נשמה אצילה 60 ................................................................................................................................................................................................. אדם נשך כלב 61 ............................................................................................................................................................................................... מזווית אחרת - כבוד האדם 63 כלל גדול בתורה 63 ......................................................................................................................................................................................... מדוע נברא האדם יחידי ? 64 ............................................................................................................................................................... מהו אדם ? 65 ......................................................................................................................................................................................................... למי יש יותר כבוד ? 66 ................................................................................................................................................................................. משימת סיכום - חוק יסוד כבוד האדם וחרותו 67 .................................................................................................. פרק שביעי - ט " ו בשבט איכות הסביבה 70 שיר בוקר 70 ............................................................................................................................................................................................................. נטיעה לדורות הבאים 70 ......................................................................................................................................................................... מזווית אחרת - פיתוח לעומת שימור 73 ............................................................................................................................. לעבדה ולשמרה 73 ......................................................................................................................................................................................... בשבילך בראתי 73 ............................................................................................................................................................................................ נטיעה לדורות 74 ............................................................................................................................................................................................... התנ " ך אחראי לפגיעה באיכות הסביבה 74 ...................................................................................................................... משימת סיכום - ביקור בכוכבו של הנסיך הקטן 75 .............................................................................................

מכון שלום הרטמן

תכנית בארי - מכון שלום הרטמן


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר