עמוד:3

תוכן עניינים פתח דבר 7 פרק ראשון - תחילת שנת הלימודים לומדים ומלמדים 10 אצלנו בכפר טודרא 10 ............................................................................................................................................................................... כוחו של רצון 11 ................................................................................................................................................................................................. מזווית אחרת - לומדים ומלמדים 13 מתי כדאי ללמוד ? 13 ................................................................................................................................................................................... ארבעה תלמידים 13 ....................................................................................................................................................................................... אמת וענווה 15 ..................................................................................................................................................................................................... בית ספר לחיות 15 ........................................................................................................................................................................................... מורה פעמון 16 .................................................................................................................................................................................................... משימת סיכום - פינת המפגשים 16 ........................................................................................................................................ פרק שני - ראש השנה ויום הכיפורים סליחה 18 זה הזמן לסלוח 19 ............................................................................................................................................................................................ מזווית אחרת - סליחה 21 סליחה קודמת למחילה 21 .................................................................................................................................................................... צו פיוס 21 .................................................................................................................................................................................................................. לסלוח לאלוהים 22 .......................................................................................................................................................................................... ללא מילים 23 ........................................................................................................................................................................................................ אני מוכן 23 ............................................................................................................................................................................................................... משימת סיכום - לסלוח או לא לסלוח - זאת השאלה ! 24 ............................................................................ שינוי 25 מזווית אחרת - שינוי 25 בעקבות המעשים נמשכים הלבבות 25 ................................................................................................................................ שביל הזהב 26 ........................................................................................................................................................................................................ הכוח לשנות את עצמי 27 ...................................................................................................................................................................... משימת סיכום - הם עשו זאת ! 27 .............................................................................................................................................. המקור לסיפור " זה הזמן לסלוח " מן התלמוד הבבלי 28 ................................................................................. פרק שלישי - יום הזיכרון לראש הממשלה יצחק רבין ז " ל תרבות המחלוקת 30 דוח רצח 30 ............................................................................................................................................................................................................... אלו ואלו דברי אלוהים חיים 31 ....................................................................................................................................................... מזווית אחרת - תרבות המחלוקת 33 מחלוקת לשם שמים 33 ........................................................................................................................................................................... אחדות היא כוח 34 .......................................................................................................................................................................................... לצמוח מתוך מחלוקת 34 ....................................................................................................................................................................... דמוקרטיה מנוגדת לאלימות 35 ..................................................................................................................................................... התנאי לחיים משותפים 35 ................................................................................................................................................................... משימת סיכום - מחלוקות בחברה הישראלית 36 ...................................................................................................

מכון שלום הרטמן

תכנית בארי - מכון שלום הרטמן


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר