עמוד:14

משנה ב על שלשה דברים העולם עומד המשנה . 1 שמעון הצדיק היה משירי כנסת הגדולה . . 2 הוא היה אומר : . 3 על שלשה דברים העולם עומד : . 4 על התורה . 5 ועל העבודה . 6 ועל גמילות חסדים . המשנה שלפנינו דנה בשלושה ערכים , שמכוחם מתקיימים העולם והחברה האנושית . מה משמעותה של האמרה התולה את קיומו של העולם במספר מצומצם של ערכים ? ומדוע נבחרו ערכים אלו דווקא ? ביאור . 1 משירי מהנשארים , מאחרוני חבריה . כנסת הגדולה המוסד העליון של חכמי ישראל בימי בית המקדש השני . . 3 שלשה דברים שלושה עקרונות . העולם עומד היקום או החברה האנושית תלויים בהם ונשענים עליהם . . 4 התורה לימוד התורה וקיום מצוותיה . . 5 העבודה עבודת הכהנים בבית המקדש . . 6 גמילות חסדים עשיית טובה ומתן עזרה חומרית ונפשית לזולת . שמעון הצדיק ראשון חכמי התורה שבעל פה הידוע לנו בשמו בתקופה שלאחר חתימת המקרא , והיחיד בין התנאים שזכה בתואר ' צדיק . ' על פי יוסף בן מתתיהו , שמו המלא היה שמעון בן חוניו בן ידוע . מתוך הדברים המעטים המסופרים עליו , נראה כי היה כהן גדול בזמן תחילת שלטון היוונים בארץ ישראל במאה השלישית לפני הספירה . על שלשה דברים העולם עומד המלה ' עולם' עשויה להתפרש בשתי דרכים : העולם הפיסי , כלומר כדור הארץ או היקום כולו , או החברה האנושית . שתי משמעויותיו של הביטוי כולו הן : א . העולם הפיסי ניצב או מושתת על שלושת הדברים המנויים במשנה ( כשם שכיסא או שולחן ניצבים על מספר רגליים . ( ללא קיומם של שלושת הדברים – תורה , עבודה וגמילות חסדים לא יוכל ' העולם' להתמיד בקיומו . ב . העולם החברתי נברא כדי שבני האדם יממשו בחייהם שלושה ערכים אלו . עבודה בימינו מובנה של מלה זו הוא מלאכה , פעולה הכרוכה במאמץ גופני . ואולם משמעותה של המלה בספרות חז"ל הייתה עבודת המקדש או עבודת האל . כדי לבטא עבודה במשמעות המקובלת בימינו , השתמשו חז"ל במילים ' מלאכה' או ' דרך ארץ . ' גמילות חסדים מעשים טובים של אהבה ונדיבות לב שאדם עושה האדם עם הזולת והחברה מבלי לצפות לתגמול כלשהו . אדם יכול לגמול חסדים כשהוא מכניס לביתו אורחים , מבקר חולים , מנחם אבלים ונותן צדקה לעניים .

מכון שלום הרטמן

תכנית בארי - מכון שלום הרטמן


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר