עמוד:7

פרק א ( א ) משה קבל תורה מסיני , ומסרה ליהושע , ויהושע לזקנים , וזקנים לנביאים , ונביאים מסרוה לאנשי כנסת הגדולה . הם אמרו שלשה דברים : הוו מתונים בדין , והעמידו תלמידים הרבה , ועשו סיג לתורה . ( ב ) שמעון הצדיק היה משירי כנסת הגדולה . הוא היה אומר : על שלשה דברים העולם עומד , על התורה ועל העבודה ועל גמילות חסדים . ( ג ) אנטיגנוס איש סוכו קבל משמעון הצדיק . הוא היה אומר : אל תהיו כעבדים המשמשין את הרב על מנת לקבל פרס , אלא הוו כעבדים המשמשין את הרב שלא על מנת לקבל פרס , ויהי מורא שמים עליכם . ( ד ) יוסי בן יועזר איש צרדה ויוסי בן יוחנן איש ירושלים קבלו מהם . יוסי בן יועזר איש צרדה אומר : יהי ביתך בית ועד לחכמים , והוי מתאבק בעפר רגליהם , והוי שותה בצמא את דבריהם . ( ה ) יוסי בן יוחנן איש ירושלים אומר : יהי ביתך פתוח לרוחה , ויהיו עניים בני ביתך , ואל תרבה שיחה עם האשה . באשתו אמרו , קל וחמר באשת חברו . מכאן אמרו חכמים : כל זמן שאדם מרבה שיחה עם האשה , גורם רעה לעצמו , ובוטל מדברי תורה , וסופו יורש גיהנם . ( ו ) יהושע בן פרחיה ונתאי הארבלי קבלו מהם . יהושע בן פרחיה אומר : עשה לך רב , וקנה לך חבר , והוי דן את כל האדם לכף זכות . ( ז ) נתאי הארבלי אומר : הרחק משכן רע , ואל תתחבר לרשע , ואל תתיאש מן הפרענות . ( ח ) יהודה בן טבאי ושמעון בן שטח קבלו מהם . יהודה בן טבאי אומר : אל תעש עצמך כעורכי הדינין . וכשיהיו בעלי דינין עומדים לפניך , יהיו בעיניך כרשעים . וכשנפטרים מלפניך , יהיו בעינך כזכאין , כשקבלו עליהם את הדין . ( ט ) שמעון בן שטח אומר : הוי מרבה לחקור את העדים , והוי זהיר בדבריך , שמא מתוכם ילמדו לשקר . ( י ) שמעיה ואבטליון קבלו מהם . שמעיה אומר : אהוב את המלאכה , ושנא את הרבנות , ואל תתודע לרשות . ( יא ) אבטליון אומר : חכמים , הזהרו בדבריכם , שמא תחובו חובת גלות ותגלו למקום מים הרעים , וישתו התלמידים הבאים אחריכם וימותו , ונמצא שם שמים מתחלל . ( יב ) הלל ושמאי קבלו מהם . הלל אומר : הוי מתלמידיו של אהרן , אוהב שלום ורודף שלום , אוהב את הבריות ומקרבן לתורה . ( יג ) הוא היה אומר : נגד שמא , אבד שמה . ודלא מוסיף , יסיף . ודלא יליף , קטלא חיב . ודאשתמש בתגא , חלף . ( יד ) הוא היה אומר : אם אין אני לי , מי לי . וכשאני לעצמי , מה אני . ואם לא עכשיו , אימתי . ( טו ) שמאי אומר : עשה תורתך קבע . אמור מעט ועשה הרבה , והוי מקבל את כל האדם בסבר פנים יפות . ( טז ) רבן גמליאל היה אומר : עשה לך רב , והסתלק מן הספק , ואל תרבה לעשר אמדות . ( יז ) שמעון בנו אומר : כל ימי גדלתי בין החכמים , ולא מצאתי לגוף טוב אלא שתיקה . ולא המדרש הוא העקר , אלא המעשה . וכל המרבה דברים , מביא חטא . ( יח ) רבן שמעון בן גמליאל אומר : על שלשה דברים העולם עומד , על הדין ועל האמת ועל השלום , שנאמר ( זכריה ח ) אמת ומשפט שלום שפטו בשעריכם .

מכון שלום הרטמן

תכנית בארי - מכון שלום הרטמן


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר