עמוד:6

פתח דבר מסכת אבות היא אחת ממסכתות המשנה , אולם שונה היא ומיוחדת מכולן . בשונה ממסכתות אחרות , אין היא עוסקת בהלכה , חוקים ומצוות ; כולה מוקדשת לענייני דרך ארץ , דברי מוסר , עצות להתנהגות טובה והוראת דרך לחיים טובים יותר . המשנה הפותחת את מסכת אבות , מתארת את השתלשלות המסורת : " משה קבל תורה מסיני ומסרה ליהושע , ויהושע לזקנים , וזקנים לנביאים , ונביאים מסרוה לאנשי כנסת הגדולה . הם אמרו שלשה דברים " ...: כך מבקשת המסכת לקשור את החכמה הצפונה בה , לתורה שניתנה מסיני . התורה היא בעיקר מערכת של חוק ומשפט . ההלכה היהודית מציבה בפני האדם והחברה מצוות ואיסורים , אשר מטרתם תיקון הגוף ותיקון הנפש , כפי שניסח זאת הרמב"ם בספרו ' מורה נבוכים . ' כדי ליצור חברה מתוקנת וצודקת , שאין בה עוול , יש צורך בחוקים מחייבים . מצוות לא-תעשה מסייעות לאדם להיגאל משקיעתו בחומרנות , אך בכך אין די . על גבי המצוות והאיסורים העמידה המסורת היהודית רובד נוסף , שהוא כולו ' לפנים משורת הדין , ' והוא מכוון להעלות את האדם לדרגות גבוהות אף יותר ביחסיו עם חבריו , עם מוריו , עם תלמידיו ובינו לבין עצמו . הרובד הזה הוא בגדר רשות ; אין הוא חלק מן הדרישות הבסיסיות של הקיום היהודי , אך חשיבותו רבה , ותרומתו גדולה . ששת סדרי המשנה מרבים לעסוק בחוקים ובמצוות , באיסורים ובהלכות . הם קובעים את סדרי החברה ואורחות החיים של הפרט ושל הקהילה , באשר למצוות התלויות בארץ , ביחס לחגים ולמועדים , לנישואין ולגירושין , ליחסי שכנים ונזיקין , לקרבנות ולהלכות טומאה וטהרה . מסכת אבות אינה עוסקת בנושאים אלו . היא מציעה לנו לעלות לדרגות מוסריות גבוהות יותר . מסכת אבות מציגה בפנינו את עצותיהם הנבונות של חכמי ישראל . פעמים רבות מובאים דבריהם של החכמים במסכת אבות כאמירתם האישית : " הוא היה אומר . " התורה עוברת במסורת , אך חכמיו של כל דור מוסיפים את דבריהם שלהם אל המטען שימשיך להישלח אל הדורות הבאים . החיבור בין המסורת העתיקה לבין החכמה האנושית של חכמי הדורות , על ניסיון החיים שצברו , ועל אישיותם המיוחדת , בא לביטוי בסגנונה של מסכת אבות , שמשניות רבות בתוכה מנוסחות כעצות אישיות של חכם זה או אחר . מסכת אבות מאופיינת גם בסגנון המכיל מימרות קצרות ולעתים חידתיות ופתגמים רבים . חלקם מוכרים לכם , מפני שהפכו לביטויים שימושיים בשפה העברית , ואילו אחרים אינם מובנים ללא לימוד ויגיעה . ספר זה נועד לסייע ללומדים את מסכת אבות , להבין את הכתוב בה ולהשתתף באופן פעיל בדיון בשאלות החשובות העולות ממנה . נשאל את עצמנו מהן המידות הטובות שאותן ראוי שנסגל לעצמנו ? כיצד נוכל להפוך את החברה שבה אנו חיים , לחברה טובה יותר ? מהי הדרך הטובה ללמידה ולהשכלה ? ועוד . דורותרביםשלפרשנים , חכמיםויוצריםעסקובמסכתאבותוהוסיפולהאתמבטם האישי . בספר זה אנו מצטרפים אליהם ומבקשים להוסיף עוד נדבכים לפירושים שנוצרו בדורות הקודמים . לצד הטקסט המקורי של כל אחת מן המשניות תמצאו מקורות נוספים – ישנים וחדשים – המשוחחים עם הנאמר במשנה . לעתים הם מסכימים ומרחיבים את הנאמר בה , ולפעמים חולקים ומתווכחים עמה . בנוסף לכך , אנו מזמינים אתכם להביע את עמדתכם , להוסיף או לחלוק על האמרות והפתגמים שבמשנה , ובכך – להוות חוליה נוספת בשרשרת המסירה של התורה , שתחילתה במשה רבנו , שרשרת הנמשכת עד ימינו אלה . אנו מקווים ומאמינים שלימוד מסכת אבות יאפשר לכם לעלות במדרגות המידות האישיות והחברתיות , ולתקן את החברה בה אנו חיים בחסד ובחכמה , ברחמים ובאהבה .

מכון שלום הרטמן

תכנית בארי - מכון שלום הרטמן


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר