עמוד:3

תוכן עניינים פתח דבר 6 ..................................................................................... פרק א 7 ..................................................................................... משנה א : משה קבל תורה מסיני 8 ...................................................................... לצד השביל : כנסת הגדולה וכנסת מדינת ישראל 10 ................................ לאורך השביל : הבן האהוב 12 ................................................................... אבי היה אלהים 13 ............................................................ משנה ב : על שלשה דברים העולם עומד 14 ...................................................... לצד השביל : על שלשה דברים העולם עומד 16 ....................................... לאורך השביל : יש עבודה ויש עבודה 17 ..................................................... על שלשה דברים 18 .......................................................... משנה ד : מתאבק בעפר רגליהם 19 .................................................................... לצד השביל : והוה מתאבק בעפר רגליהם 20 ........................................... לאורך השביל : כולי אוזן 21 ...................................................................... על כוס תה 22 ................................................................... משנה ה חלק א : יהי ביתך פתוח לרוחה 23 ........................................................ לאורך השביל : בזכות הסוסים והעגלה 24 .................................................. צל ומי באר 25 .................................................................. לצד השביל : בית פתוח לרווחה וגמילות חסדים 26 .................................. משנה ה חלק ב : ואל תרבה שיחה עם האשה 27 ................................................ לאורך השביל : אל תרבה שיחה עם האשה 29 ............................................ ! סיפורה של עדינה בר שלום 29 ........................................... לצד השביל : מהי אישה ? 31 .................................................................. משנה יב : אוהב את הבריות ומקרבן לתורה 32 ................................................... לצד השביל : הוי מתלמידיו של אהרן 34 .................................................. לאורך השביל : על רגל אחת 35 ................................................................. מהי סובלנות ? 36 .............................................................. משנה יד : אם אין אני לי מי לי 37 ....................................................................... לצד השביל : אין הדבר תלוי אלא בי ! 39 ................................................. לאורך השביל : לבד במערה 40 ................................................................. אדם בתוך עצמו 41 ............................................................ משנה יח : דין , אמת ושלום 42 ............................................................................ לצד השביל : עולם ללא חשיבות 44 ........................................................ לאורך השביל : מקום ושמו אמת 45 ........................................................... ההכרזה לכל באי עולם בדבר זכויות האדם 46 ..................... פרק ב 47 ................................................................................... משנה ב : יפה תלמוד תורה עם דרך ארץ 48 ....................................................... לאורך השביל : תורה שאין עמה מלאכה 50 ................................................ חלום נפלא כל כך 52 ...................................................... ... לצד השביל : דרך ארץ 53 ...................................................................... משנה ה : אל תפרוש מן הצבור ... ואל תדין את חברך עד שתגיע למקומו 54 ...... לצד השביל : הפורשים 56 ......................................................................

מכון שלום הרטמן

תכנית בארי - מכון שלום הרטמן


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר