עמוד:224

זווית מרכזית במעגל היא זווית שקדקודה במרכז המעגל ושוקיה הן רדיוסים . אם לא מציינים לאיזו מהזוויות המרכזיות מתכוונים - הכוונה היא לזווית הקטנה . ? קשת שהזווית המרכזית שלה היא ? מהווה מהמעגל . ? 360 אורכה של קשת כזו הוא 2 ? R ב R ) רדיוס המעגל 360 . ( ? גזרה שהזווית המרכזית שלה היא מהווה מהעיגול . ? 360 שטח הגזרה הוא ? R 2 ב R ) רדיוס המעגל 360 . ( משפטים אם שני מיתרים ( באותו מעגל ) שווים זה לזה , אז הזוויות המרכזיות המתאימות להם שוות זו לזו והקשתות המתאימות להם שוות זו לזו . אם שתי קשתות ( באותו מעגל ) שוות זו לזו , אז המיתרים המתאימים להן שווים זה לזה . אם שתי זוויות מרכזיות ( באותו מעגל ) שוות זו לזו , אז המיתרים המתאימים להן שווים זה לזה והקשתות המתאימות להן שוות זו לזו . אנך ממרכז המעגל למיתר חוצה את המיתר , את הזווית המרכזית המתאימה למיתר ואת הקשת המתאימה למיתר . אם קטע עובר דרך מרכז מעגל וחוצה מיתר של המעגל , אז הקטע מאונך למיתר . אם שני מיתרים במעגל שווים זה לזה , אז הם נמצאים במרחקים שווים מהמרכז . אם שני מיתרים במעגל שונים באורכיהם , אז המיתר הארוך קרוב יותר למרכז המעגל מאשר המיתר הקצר . אם שני מיתרים במעגל נמצאים במרחקים שווים מהמרכז , אז שני המיתרים שווים זה לזה . אם שני מיתרים באותו מעגל נמצאים במרחקים שונים ממרכז המעגל , אז המיתר הרחוק יותר מהמרכז קצר מהמיתר הקרוב יותר .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר