עמוד:215

ו . בד " כ ההצלחה של תלמידי כיתות ח הייתה נמוכה יותר מההצלחה של תלמידי כיתות ה . ( 6 א . כ 1 , 000 , 000– תיירים ב . , 1992 לקראת 2001 ג . עד שנת 2000 מגמת הגרף היא עלייה ולאחר מכן ירידה . ( 7 א . גם באוכלוסיית הארנבים וגם באוכלוסיית הזאבים נראה כי יש עלייה בכמות החיות עד למקסימום כלשהו , ולאחר מכן ירידה על למינימום , ושוב עלייה וכך הלאה . ג . בנקודות שהגרפים חותכים זה את זה יש אותה כמות של זאבים וארנבים . ( 8 א . הטמפרטורה המקסימלית - בערך ביום , 220 הטמפרטורה המינימלית - בערך ביום . 40 ב . הטמפרטורה המקסימלית - בערך ביום , 230 הטמפרטורה המינימלית - בערך ביום . 50 ג . בגובה פני הקרקע ההפרש הוא בערך , 24 בעומק 61 ס " מ - ההפרש הוא בערך . 19 ו . בעומק 150 ס " מ יהיה הפרש קטן יותר בין הטמפרטורה המקסימלית למינימלית ( בהשוואה לעומק 61 ס " מ . ( הטמפרטורה המינימלית -לאחר יום , 50 והמקסימלית - לאחר יום ( 10 . 230 א . באוניברסיטה כ , 12 % – במכללה אקדמית כ , 5 % – במוסד אקדמי כלשהו כ 24 % – ב . באוניברסיטה הפתוחה כ , 12 % – במכללה אקדמית לחינוך כ , 3 % – במוסד אקדמי כלשהו כ 67 % – ג . למיכל ( 11 א . מעט יותר מ , ₪ 18 , 000– כ ₪ 3 , 000– ב . מנהלים ג . ההכנסות הממוצעות של הנשים נמוכות יותר מההכנסות הממוצעות של הגברים בכל המקצועות ד . ההכנסות הממוצעות של נשים וגברים שוות וגם שוות לממוצע הכללי . ( 12 א . 6 שעות ב . שינה ותקשורת עם חברים ג . תקשורת עם חברים ואכילה ד . בשינה ה . 13 % מהזמן - קצת יותר מ3– שעות . ( 13 א . בית ספר ואכילה ב . תמר אינה מקדישה זמן לתקשורת עם חברים , ויוסי אינו מקדיש זמן לתנועות נוער וחוגים . ג . תמר - תנועות נוער , יוסי - שיעורי בית ד . תמר - שיעורי בית , יוסי - תקשורת עם חברים ( 14 ב . הגדולה ביותר - דיור , הקטנה ביותר - ירקות ופירות ג . ירקות ופירות , הלבשה והנעלה ד . 37 . 9 % ה . דיור , ₪ 1 , 708 - תחבורה ותקשורת כ ₪ 1 , 337– ו . ₪ 875 . 7 ז . מעבר לדירה ששכר הדירה שלה זול יותר ח . לא ( 15 א . 320 תלמידים ב . דיאגרמת עוגה : ; 27 % - 171-175 , 16 % - 161-165 דיאגרמת עמודות : , 16 - 155-160 26 - 181-185 , 61 - 176-180 ג . 171-175 ס " מ ( 17 א . 240 ב . אמנות ; 25 % , 60 - מוסיקה ; 17 . 5 % , 42 - אמנויות לחימה ; 30 % , 72 - חשיבה מתמטית ; 5 % , 12 - שחמט ( 19 . 7 . 5 % , 18 - ב . ככל שהזמן עבר , כך התרחקה המשפחה מנקודת המוצא . ג . איתמר צודק . הציר האופקי איננו חוקי . ( 20 א . לא ב . פלאפל , 82 - פיצה , 90 - המבורגר ( 21 85 - ג . בחירת הערכים על הציר האנכי אינה מאפשרת לראות את התנודתיות בחום החולה ( 22 א . לא ניתן להסיק מהגרף מה גורם לירידה זו . ב . בגרף 2 מופיעים ערכי ביניים שאינם מופיעים בגרף ( 23 . 1 א . ד " ר ישראל מתנגד לחיסונים , ד " ר כהן בעד החיסונים . ב . מספר המדינות המדווחת על מקרי אבעבועות שחורות הלך וירד החל משנת , 1950 ומאז שנת 1976 אין מדינות מדווחות . ( 24 א . 725 מגדלים ב . יש אנשים שמגדלים יותר מחיה אחת . ג . האחוזים חושבו מתוך ( 25 725 א . לא . ( 26 א . הגרף השחור - טיפוס , A הגרף האדום - טיפוס ( 27 B א . כתום - עזרה לקשישים , ירוק - עזרה בבתי ספר , ורוד - עזרה בגני ילדים ב . 10 ג . 25 ד . 50 % ה . 50 ו . 20 %

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר