עמוד:213

ב . ( 49 5 , 0 א . 15 ב . לא , אין מספר שורות שלילי 30 ( 52 8 , 12 ( 51 16 , 9 ( 50 בנים , 10 בנות 12 ( 53 ( 54 א . למרובע , 2 למחומש 5 ולמשושה 9 ב . n - 3 2 n 1 ד . 0 ה . 54 ו . ( 57 7 א . f ( x ) = ( 2 x + 1 ) -1 7 ב . ( 59 5 א . -1 , 4 ב . -1 , ג . 2 . 32 ,-10 . 32 ד . 24 ( 60 3 ,-1 12 ה . מערכת משוואות הכוללת משוואות לא קוויות ( עמ' ( 78-73 ( 1 א . אם נציב את ( 2 , -5 ) במשוואה הראשונה , נקבל משוואה נכונה . הזוג אינו פותר את המשוואה השנייה ב . ( 0 , -4 ) ג . למשוואה הראשונה מתאים גרף קווי . למשוואה השנייה מתאימה פרבולה ד . ( 2 ( -1 , -3 ) ( 3 , 5 ) א . y = x + 1 , y = -2 x + 4 ג . I ( 4 ( -1 , 2 ) ( 1 , 2 ) א . II ( 3 , 5 ) 4 ( -1 , -7 ) ( 2 , -4 ) 3 ( 7 , 1 ) 2 ( 0 , -8 ) 1 א . , 1 ( 5 ( -1 , 1 ) 4 ( 2 , 5 ) 3 ( 3 , 15 ) ( -2 , 5 ) 2 ( 0 , -1 ) 1 ג , 2 ; א , 3 ; ב . פתרונות מערכת משוואות ; ( -4 , -12 ) ( 1 , -2 ) : 1 פתרונות מערכת משוואות ; ( -1 , 3 ) ( 2 , 0 ) : 2 פתרון מערכת משוואות ( -1 , 1 ) : 3 7 1 ( 8 א . ( -2 , 8 ) ( 3 , 3 ) ב . ( 11 , 3 ) ( -1 , -1 ) ג . ( -1 , 3 ) ( 1 , -3 ) ד . ( 1 . 25 , -2 . 75 ) ( -1 , 4 ) ה . ( , ) ( -4 , -2 ) 2 14 2 2 ו . ( 9 ( -2 , -3 ) ( 6 , 1 ) א . ( 7 , -1 ) ( -1 , 7 ) ב . ( -2 . 5 , 1 . 25 ) ( 3 , 4 ) ג . ( -0 . 5 , 1 . 25 ) ( 1 , 2 ) ד . ( - , - ) ( 2 , -2 ) 3 3 ה . ( 2 , -1 ) ( 0 , 3 ) ו . ( 10 ( -2 , -2 ) ( 2 , 0 ) א . E ( 3 , 0 ) , D ( 2 , -1 ) , C ( 1 , 0 ) , B ( 0 , 1 ) , A ( 0 , 3 ) ב . E ( 2 , 0 ) , D ( 1 . 5 , 0 . 25 ) , C ( 1 , 0 ) , B ( 0 , 1 ) , A ( 0 , 4 ) ג . E ( 3 , 0 ) , D ( 0 , -9 ) , C ( 0 , -6 ) , B ( -1 , -8 ) , A ( -3 , 0 ) 8 ( 11 ס " מ ו6– ס " מ ( 12 המספרים 4 ו 2 ( 13 7– מ’ ו5– מ’ 6 ( 14 ס " מ ו8– ס " מ 12 ( 15 קמ " ש ( 16 א . ( 1 , -2 ) ( -3 , 6 ) ב . ( 4 , -1 ) ( -20 , 7 ) ג . , 1 ( 17 ( 2 , -4 ) ( -3 , -9 ) ב , 2 ; ד , 3 ; א , 4 ; ג . סרטוט א : ; C ( 6 , -12 ) , B ( 4 , 0 ) , A ( 0 , 0 ) סרטוט ב : ; C ( 4 , 0 ) , B ( 0 , 0 ) , A ( -4 , 32 ) סרטוט ג : ; D ( 4 . 5 , 0 ) , C ( 4 , 0 ) , B ( 3 , -3 ) , A ( 0 , 0 ) סרטוט ד : D ( 4 , 0 ) , C ( 0 , 0 ) , B ( 0 , 12 ) , A ( -3 , 21 ) משולשים א . סכום הזוויות במצולע קמור ( עמ' ( 120-96 ( 3 ב . 10 צלעות 100 ; 1440 - צלעות ( 4 17 , 640 - א . 1260 ב . 2340 ג . 3240 ( 5 א . D = 40 , A = B = 80 ב . E = 130 , D = 140 , B = 120 , A = 150 ג . C = 110 , B = 160 , A = 30 ד . x = 80 ה . B = F = 80 , A = C = E = 160 ו . ( 6 D = 96 , A = B = 122 א . כל זווית 120 ב . 168 , 138 , 108 , 78 , 48 ג . 110 , 70 ד . 105 , 85 ה . ( 7 170 , 90 א . 8 צלעות ב . 720 ג . 6 צלעות ( 10 א . 44 ב . 170 ג . 560 ( 13 א . 150 ב . ( 15 135 א . 10 צלעות ג . 24 צלעות ב , ד , ה , ו - לא קיים ( 16 א . 540 ב . 720 ג . 1440 ד . ( 24 150 , 120 , 60 , 30 ( 17 1620 א . 6 צלעות ב . 12 צלעות ( 29 א . נכון ב . לא נכון ג . נכון ד . לא נכון ה . נכון ( 33 א . ? + 90 ב . 2 ? ג . ( 35 3 ? א . אף פעם ב . תמיד ג . לפעמים ( 36 א . B 2 = 64 , A 1 = 72 ב . ( 40 D = 32 א . C = 47 , B = 29 , A = 104 ב . 40

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר