עמוד:209

הפונקציה מתקבל ע " י הזזה אנכית של גרף הפונקציה f ( x ) = x 2 ב1000– יחידות למעלה . אין נקודות חיתוך עם ציר . X ציר הסימטרייה הוא ציר . Y הקדקוד נמצא על ציר , Y שיעוריו הם ( 0 , 1000 ) והוא גם נקודת מינימום . הפונקציה יורדת עבור x < 0 ועולה עבור . x > 0 הפונקציה חיובית לכל 2 ( 18 x א . x = 5 או x = -5 ב . אין פתרון ג . x = 6 או x = -6 ד . x = 0 ה . אין פתרון ו . x = 0 ז . אין פתרון ח . x = 3 או ( 19 x = -3 א . כל x ב . אין פתרון ג . -4 ? x ? 4 ד . ( 20 x = 0 ה . 1 אין פתרון x = 3 2 או 3 x = -3 כל x = 4 4 x או x = 1 5 x = -4 או 6 x = -1 אין פתרון 8 x = 0 7 אין פתרון ( 21 א . גרף 3 ב . גרף f ( x ) = x - 6 1 גרף g ( x ) = x - 2 2 ( 23 א . f ( x ) ב . : f ( x ) הקדקוד נמצא ב ( 0 , -9 )– ונקודות האפס הן : g ( x ) . ( -3 , 0 ) ( 3 , 0 ) הקדקוד נמצא ב ( 9 , 0 )– ונקודת האפס היא ( 24 ( 9 , 0 ) א . p ( 5 ) = 27 p ( 4 ) = 18 , p ( 3 ) = 11 , p ( 2 ) = 6 , p ( 1 ) = 3 , p ( 0 ) = 2 , p ( -1 ) = 3 , p ( -2 ) = 6 , p ( -3 ) = 11 ב . ( 25 p ( x ) = x + 2 א . הזזה ב2– יחידות למטה ב . אי–אפשר ג . הזזה ב4– יחידות למטה ד . אי–אפשר ( 28 ב . הזזה ב9– יחידות שמאלה ג . הקדקוד הוא ( -9 , 0 ) והוא נקודת המינימום של הפונקציה ד . הגרף חותך את ציר x בנקודה ( -9 , 0 ) בלבד ה . הגרף חותך את ציר Y בנקודה ( 0 , 81 ) ו . ציר הסימטרייה הוא x = -9 ח . ערכי הפונקציה חיוביים עבור . x ? -9 שווים לאפס כאשר x = -9 ואינם שליליים לעולם . ט . 5 x = 0 4 x = -9 3 x ? -9 2 x = -9 1 אין פתרון 6 אין פתרון ( 31 א . הזזה 3 יחידות ימינה . קדקוד ( 3 , 0 ) ב . הזזה 9 יחידות למטה . קדקוד ( 0 , -9 ) ג . הזזה 5 יחידות שמאלה . קדקוד ( -5 , 0 ) ד . הזזה 25 יחידות למעלה . 1 קדקוד ( 0 , 25 ) ה . הזזה 2 יחידות ימינה . קדקוד ( 2 , 0 ) ו . הזזה 4 יחידות למטה . קדקוד ( 0 , -4 ) ז . הזזה יחידה 2 1 4 למטה . קדקוד ( 0 , -0 . 25 ) ח . הזזה יחידה למעלה . קדקוד ( 32 ( 0 , 0 . 25 ) א . f ( x ) = x - 30 ב . f ( x ) = ( x + 30 ) 4 ג . f ( x ) = ( x - 30 ) ד . ( 35 f ( x ) = x + 30 א . x = 9 או x = 1 ב . אין פתרון ג . x = 4 או x = -4 ד . x = -2 או x = -4 ה . x = 2 או x = -4 ו . אין פתרון ז . כל x ח . x ? -1 ט . אין פתרון י . ( 36 -3 < x < -1 הפרבולה הוזזה 3 יחידות ימינה ( 37 א . 2 g ( x ) = ( x - 3 ) 2 1 קדקוד ( 3 , 0 ) ב . 1 על ידי הזזה 5 יחידות למטה 3 h ( x ) = ( x - 3 ) - 5 2 הקדקוד ( 3 , -5 ) מבטא הזזה ימינה של 3 יחידות והזזה למטה של 5 יחידות 4 שיעור הx– מופיע בביטוי כp– ושיעור הy– מופיע בביטוי כk– ג . 1 הזזה ימינה של 3 יחידות והזזה למטה של 5 יחידות 2 קדקוד 3 ( 3 , -5 ) שיעור הx– מבטא את ההזזה האופקית ושיעור הy– מבטא את ההזזה האנכית ( 38 א . 1 הזזה של יחידה אחת ימינה ו4– יחידות למטה 2 קדקוד ( -1 , 0 ) , ( 3 , 0 ) 5 ( 0 , -3 ) 4 x = 1 3 ( 1 , -4 ) ב . 1 הזזה של יחידה אחת שמאלה ו4– יחידות למעלה 2 קדקוד 5 ( 0 , 5 ) 4 x = -1 3 ( -1 , 4 ) אין ג . 1 הזזה של יחידה אחת שמאלה ו16– יחידות למטה 2 קדקוד ( 3 , 0 ) ( -5 , 0 ) 5 ( 0 , -15 ) 4 x = -1 3 ( -1 , -16 ) ד . 1 הזזה של חצי יחידה שמאלה ו16– יחידות למעלה 2 קדקוד x = -0 . 5 3 ( -0 . 5 , 16 )

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר