עמוד:208

תשובות * פונקציה ריבועית ומשוואה ריבועית - חלק ב א . הזזות של הפונקציה f ( x ) = x ( עמ' ( 21-4 1 ( 6 א . 9 יחידות למטה ב . 2 יחידות למעלה ג . 10 יחידות למעלה ד . 16 יחידות למטה ה . 4 יחידות למטה ו . 25 יחידות למטה ז . 4 יחידות למעלה ח . 5 יחידות למטה 3 א . קדקוד ( 0 , -9 ) ב . קדקוד ( 0 , 2 ) ג . קדקוד ( 0 , 10 ) ד . קדקוד ( 0 , -16 ) ה . קדקוד ( 0 , -4 ) ו . קדקוד ( 0 , -25 ) ז . קדקוד ( 0 , 4 ) ח . קדקוד 4 ( 0 , -5 ) א . ( -3 , 0 ) ( 3 , 0 ) ב . אין ג . אין ד . ( -4 , 0 ) ( 4 , 0 ) ה . ( -2 , 0 ) ( 2 , 0 ) ו . ( -5 , 0 ) ( 5 , 0 ) ז . אין ח . 2 ( 9 ( - 5 , 0 ) ( 5 , 0 ) א . קדקוד ( 0 , -4 ) ב . קדקוד ( 0 , -36 ) ג . קדקוד 4 ( 0 , -900 ) א . 4 יחידות למטה ב . 36 יחידות למטה ג . 900 יחידות למטה 1 ( 10 א . f ( x ) = x - 1 ב . f ( x ) = x + 2 ג . ( 11 f ( x ) = x - 2 לדוגמה : ( 12 f ( x ) = x + 1 3 f ( x ) = x - 2 2 f ( x ) = x - 6 1 ב . קדקוד ( 0 , 9 ) הוא נקודת מינימום ג . אינו חותך את ציר X כי נקודת המינימום שלו מעל ציר X ד . חותך את ציר Y בנקודה ( 0 , 9 ) ה . ציר הסימטרייה הוא ציר Y ו . ערכי הפונקציה חיוביים עבור כל X ז . 1 אין פתרון 3 x = 0 2 כל 4 X אין פתרון x = 6 5 או 6 x = -6 אין פתרון ( 13 ב . הגרף של הפונקציה מתקבל ע " י הזזה אנכית של גרף הפונקציה f ( x ) = x 9 יחידות למטה . נקודות החיתוך עם ציר X הן . ( 3 , 0 ) ( -3 , 0 ) ציר הסימטרייה הוא ציר . Y הקדקוד נמצא על ציר , Y שיעוריו הם ( 0 ,-9 ) והוא גם נקודת מינימום . הפונקציה יורדת עבור x < 0 ועולה עבור . x > 0 הפונקציה שלילית עבור -3 < x < 3 וחיובית עבור x > 3 או x < -3 ג . x = 3 1 או x > 3 3 x = 0 2 x = -3 או 5 -3 < x < 3 4 x < -3 אין פתרון 6 אין פתרון 7 כל x = 5 8 x או ( 15 x = -5 א . x = 3 או x = -3 2 2 ב . x = או x = - ג . אין פתרון ד . אין פתרון ה . x = 0 ו . אין פתרון ז . כל x ח . אין פתרון ט . אין פתרון 3 3 י . אין פתרון יא . x ? 0 יב . כל ( 16 x הזזה של 6 יחידות למעלה 2 ( 17 א . . g ( x ) = x - 100 הגרף של הפונקציה מתקבל ע " י הזזה אנכית של גרף הפונקציה f ( x ) = x ב100– יחידות למטה . נקודות החיתוך עם ציר X הן . ( 10 , 0 ) ( -10 , 0 ) ציר הסימטרייה הוא ציר . Y הקדקוד נמצא על ציר , Y שיעוריו הם ( 0 , -100 ) והוא גם נקודת מינימום . הפונקציה יורדת עבור x < 0 ועולה עבור . x > 0 הפונקציה שלילית עבור -10 < x < 10 וחיובית עבור x > 10 או x < -10 ב . . h ( x ) = x + 100 הגרף של הפונקציה מתקבל ע " י הזזה אנכית של גרף הפונקציה f ( x ) = x ב100– יחידות למעלה . אין נקודות חיתוך עם ציר . X ציר הסימטרייה הוא ציר . Y הקדקוד נמצא על ציר , Y שיעוריו הם ( 0 , 100 ) והוא גם נקודת מינימום . הפונקציה יורדת עבור x < 0 ועולה עבור . x > 0 הפונקציה חיובית לכל . x ג . . k ( x ) = x + 1000 הגרף של * מופיעות חלק מהתשובות .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר