עמוד:207

36 המשולש BCD שבסרטוט חסום במעגל שמרכזו EF . A הוא קטע אמצעים במשולש ; FEA < EFA הוכיחו : C < D 37 הציעו לפחות שתי דרכים שונות לבנות דלתון . למתעניינים בנייה ומשפטי חפיפה 38 נתונים שלושה קטעים . א . בנו מהקטעים משולש . ב . האם אפשר לבנות מקטעים אלה משולש אחר ? הסבירו . ג . סרטטו שלושה קטעים משלכם ובנו מהם משולש . ד . האם אפשר לבנות משולש מכל שלושה קטעים ? הסבירו . 39 נתונים קטע ושתי זוויות . בכל סעיף בנו משולש מהחלקים הנתונים לפי התיאור . אם אפשר , בנו משולשים נוספים , שונים . אם אי–אפשר , הסבירו מדוע . א . קצות הקטע הנתון הם הקדקודים של שתי הזוויות הנתונות . ב . רק קצה אחד של הקטע הנתון הוא קדקוד של אחת מהזוויות הנתונות . 40 נתונים שני קטעים וזווית אחת . בכל סעיף בנו משולש מהחלקים הנתונים לפי התיאור . אם אפשר , בנו משולשים נוספים , שונים . אם אי–אפשר , הסבירו מדוע . א . הזווית הנתונה כלואה בין הקטעים הנתונים . ב . הזווית נמצאת מול הקטע הקצר . ג . הזווית נמצאת מול הקטע הארוך .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר