עמוד:206

31 נתונים שני מעגלים בעלי אותו מרכז . A הקטעים GH וJD– הם מיתרים במעגל הגדול , והם חותכים את המעגל הקטן בנקודות B , E ו . C– נתון : BC = BE הוכיחו : GH = JD 32 א . במעגל שהיקפו 80 ? ס " מ נתון מיתר הנמצא במרחק 24 ס " מ ממרכז המעגל . מצאו את אורך המיתר . ב . מיתר באורך 48 ס " מ נמצא במרחק 10 ס " מ ממרכז מעגל . מצאו את קוטר המעגל . ג . במעגל ששטחו 169 ? סמ " ר נתון מיתר באורך 10 ס " מ . מצאו את מרחק המיתר ממרכז המעגל . 33 הקטעים BC וDE– שבסרטוט הם מיתרים שווים זה לזה במעגל שמרכזו , A והם נחתכים בנקודה . K הוכיחו : BK = DK 34 במעגל שמרכזו O המיתרים AB וCD– מאונכים זה לזה ונחתכים בנקודה E ( ראו סרטוט . ( הנקודה K היא אמצע , AB והנקודה L אמצע . CD א . הוכיחו כי EKOL הוא מלבן . ב . נתון : CD < AB הוכיחו : LEO > KEO משימות לסיכום 35 במעגל שמרכזו O המיתרים MK וPS– מאונכים זה לזה ונחתכים בנקודה . L הנקודות A וB– נמצאות על שני המיתרים כך שהמרובע ALBO הוא ריבוע . א . הוכיחו כי . MK = PS ב . נתון : אורך צלע הריבוע ALBO הוא 3 ס " מ , 1 ס " מ LK = מצאו את אורך המיתר . PS

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר