עמוד:204

22 דיון במעגל שלפניכם , שאורך רדיוסו 13 ס " מ , מסורטטים שלושה מיתרים ונתונים המרחקים שלהם ממרכז המעגל . ( האורכים בסרטוט בסנטימטרים ( . א . חשבו את אורכי המיתרים והשלימו את הטבלה . ב . איזה מיתר הוא הגדול ביותר ? ג . מה תוכלו לומר על מיתרים שנמצאים במרחקים שווים ממרכז המעגל ? משפט אם שני מיתרים במעגל נמצאים במרחקים שווים מהמרכז , אז שני המיתרים שווים זה לזה . 25 הרחבה 23 הוכיחו את המשפט שבמסגרת . 24 קדקודי המרובע ABGD שבסרטוט נמצאים על מעגל שמרכזו . O א . הוכיחו כי המרובע ABGD הוא דלתון . ב . מצאו עוד דלתונים בסרטוט והוכיחו שהם דלתונים . ג . מצאו מלבנים בסרטוט והוכיחו שהם מלבנים . משפט אם שני מיתרים במעגל נמצאים במרחקים שונים ממרכז המעגל , אז המיתר הרחוק יותר מהמרכז קצר מהמיתר הקרוב יותר . הוכיחו את המשפט שבמסגרת . 26 משולש BCE חסום במעגל שמרכזו . A הנקודות F , E וG– הן נקודות האמצע של צלעות המשולש . נתון גם כי EA = FA ו . EA < GA– הוכיחו : א . ? BCD הוא משולש שווה–שוקיים . ב . בסיס המשולש קצר מהשוק .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר