עמוד:202

15 קדקודי המשולש ABC נמצאים על מעגל שמרכזו . O נתון : OL ? AC , OK ? AB הוכיחו : א . KL || BC 1 ב . KL = BC 2 הגדרה כאשר כל הקדקודים של משולש נמצאים על מעגל אומרים שהמעגל חוסם את המשולש או שהמשולש חסום במעגל . בסרטוט : המעגל שמרכזו M חוסם את המשולש - DEF המשולש DEF חסום במעגל שמרכזו . M שימו לב : במצב כזה כל צלעות המשולש הן מיתרים של המעגל . 16 דיון במעגל שלפניכם , שאורך רדיוסו 25 ס " מ , מסורטטים חמישה מיתרים ונתונים אורכיהם ( בסנטימטרים . ( א . חשבו את המרחק של כל מיתר ממרכז המעגל והשלימו את הטבלה . ב . איזה מיתר הוא הקרוב ביותר למרכז המעגל ? ג . מה תוכלו לומר על המרחקים של שני המיתרים השווים ממרכז המעגל ? אם שני מיתרים במעגל שווים זה לזה , אז הם נמצאים במרחקים שווים מהמרכז . 17 הוכיחו את המשפט שבמסגרת . משפט

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר