עמוד:199

6 דיון א . הציעו דרך לבנות אנך לישר a העובר דרך נקודה A שמחוץ לישר . ב . הציעו דרך לבנות אנך לישר b העובר דרך נקודה B שעלהישר . בניות באמצעות סרגל ומחוגה אנך לישר מנקודה שמחוץ לישר 1 מסרטטים מעגל שמרכזו בנקודה הנתונה ושחותך את הישר הנתון בשתי נקודות . 2 בונים את האנך האמצעי למיתר הנוצר . האנך המתקבל עובר דרך הנקודה . A ( נמקו מדוע ( . אנך לישר מנקודה שעל הישר 1 בעזרת המחוגה מסמנים על הישר קטע שהנקודה במרכזו . 2 בונים את האנך האמצעי לקטע שנוצר . 7 א . בנו משולש שווה–שוקים ישר–זווית . ב . בנו את שלושת קטעי האמצעים במשולש . ג . הוכיחו שהמשולש שצלעותיו הן קטעי האמצעים דומה למשולש הגדול . 8 בנו זוויות בגדלים האלה : | 135 ° ד | 22 . 5 ° ג | 45 ° ב | 90 ° א

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר