עמוד:195

32 AB הוא מיתר במעגל שמרכזו , M וCD– הוא מיתר במעגל שמרכזו . O ידוע כי . AB = CD עומר טוען : AMB = COD גלית טוענת : אם OC = MA אז . AMB = COD רננה טוענת : לא ייתכן ש . AMB = COD– מה דעתכם ? 33 הרחבה EF הוא מיתר במעגל שמרכזו , M וGH– הוא מיתר במעגל שמרכזו . O ידוע כי . EF = GH א . האם הזוויות המרכזיות הנשענות על המיתרים EF וGH– שוות זו לזו ? הסבירו . ב . באילו תנאים יהיו הזוויות המרכזיות הנשענות על שני המיתרים שוות זו לזו ? הוכיחו . 34 נתונים שני מעגלים שווי–רדיוס שמרכזיהם A ו . C– המעגלים נחתכים בנקודות B ו . D– א . מהו סוג המרובע ? ABDC הסבירו . ב . נמקו מדוע הקשתות בין B לD– הן שוות . משימות לסיכום 35 קדקודי הטרפז ABTP נמצאים על מעגל שמרכזו M ורדיוסו 7 ס " מ . PT הוא קוטר במעגל . נתון : PA = AB = BT חשבו את זוויות הטרפז ואת היקפו .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר