עמוד:193

משפט אם שני מיתרים ( באותו מעגל ) שווים זה לזה , אז הזוויות המרכזיות המתאימות להם שוות זו לזו . 23 הוכיחו את המשפט שבמסגרת . 24 הוכיחו כי אם שתי קשתות באותו מעגל שוות זו לזו , אז הזוויות המרכזיות הנשענות עליהן שוות זו לזו . 25 בסרטוט שש נקודות על מעגל שמרכזו . K מצאו בסרטוט זוגות של זוויות מרכזיות שוות ונמקו מדוע הן שוות . 26 בסרטוט שבע נקודות על מעגל שמרכזו . A מצאו זוגות של מיתרים שווים ונמקו מדוע הם שווים . 27 כל קדקודיו של המחומש המשוכלל שבסרטוט נמצאים על מעגל שמרכזו . O א . חברו את קדקודי המחומש למרכז המעגל וחשבו את גודלה של כל אחת מהזוויות המרכזיות המתקבלות . ב . חשבו את זוויות המחומש . 28 הוכיחו כי לקשתות שוות במעגלים שווי–רדיוס יש זוויות מרכזיות שוות . היעזרו בסרטוט .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר