עמוד:190

? קשת שהזווית המרכזית שלה היא ? מהווה מהמעגל . ? 360 אורכה של קשת כזו הוא 2 ? R ב R ) רדיוס המעגל 360 . ( דוגמה אורך הקשת המסומנת בסרטוט הוא 4 ? ס " מ : 20 = 4 ? 36 ב 2 ? ב 360 14 במעגל שמרכזו M הרדיוסים AM וBM– מאונכים זה לזה . א . חשבו את שטח העיגול אם אורך הרדיוס הוא 5 ס " מ . ב . חשבו את שטח המשולש . BMA ג . האם החלק הצבוע במעגל הוא משולש ? הסבירו . ד . איזה חלק משטח העיגול מהווה החלק הצבוע ? ה . חשבו את שטח החלק הצבוע . הגדרה גזרה היא חלק של עיגול הכלוא בין שני רדיוסים . בסרטוט : החלק של העיגול המסומן בצבע הוא גזרה הכלואה בין הרדיוסים MA ו . MB– כל זוג רדיוסים מחלקים את המעגל לשתי גזרות . אם לא מציינים לאיזו מהגזרות מתכוונים - הכוונה היא לגזרה הקטנה מבין השתיים . 15 OB וOK– הם רדיוסים במעגל שמרכזו . O בין שני הרדיוסים יש זווית בת . 40 ° א . איזה חלק מהעיגול מהווה הגזרה ? BOK ב . רדיוס המעגל הוא 12 ס " מ . חשבו את שטח הגזרה . BOK ג . איזה חלק מהעיגול מהווה גזרה שהזווית המרכזית שלה היא ?? ד . הציעו דרך לחשב שטח גזרה שהזווית המרכזית שלה היא . ? ? גזרה שהזווית המרכזית שלה היא מהווה מהעיגול . ? 360 שטח הגזרה הוא ? R 2 ב R ) רדיוס המעגל 360 . ( דוגמה שטח הגזרה המסומנת בסרטוט הוא 36 ? סמ " ר : 324 = 36 ? ב ? ב 18 = 1 ב ? ב 360 9 40

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר