עמוד:189

10 הנקודה O היא מרכז המעגל שבסרטוט . א . על איזו קשת מונחת זווית ? BOK ב . איזו זווית מרכזית נשענת על הקשת ? MD ג . נתון : BOC = 70 ° מהו גודל הזווית המרכזית הנשענת על קשת ? BMC 11 הנקודות M , B וD– שבסרטוט נמצאות על מעגל שמרכזו . K א . איזו זווית מרכזית נשענת על הקשת ? BM ב . ציינו זוויות מרכזיות נוספות . ג . כתבו את שמות כל המיתרים שבסרטוט . ד . כתבו את שמות כל הרדיוסים שבסרטוט . 12 הנקודות B וK– שבסרטוט נמצאות על מעגל שמרכזו . M א . על איזו קשת נשענת הזווית ?? ב . מהו גודל הזווית ?? 13 א . במעגל שמרכזו A ( סרטוט ( 1 נתונות שתי זוויות מרכזיות . איזו קשת גדולה יותר , BD או ? EC כיצד קבעתם ? ב . 1 מה הגודל של זווית מרכזית המתאימה למחצית מעגל ? 2 איזה חלק מהמעגל מהווה קשת שהזווית המרכזית שלה בת 3 ? 90 ° איזה חלק מהמעגל מהווה קשת שהזווית המרכזית שלה בת ? 60 ° ג . JH וLH– הם רדיוסים מאונכים זה לזה במעגל שבסרטוט , 2 שרדיוסו 8 ס " מ . 1 חשבו את אורך הקשת 2 . LJ הנקודה M נמצאת על המעגל כך ש– . LHM = 60 ° חשבו את אורך הקשת . LM ד . 1 איזה חלק מהמעגל מהווה קשת שהזווית המרכזית הנשענת עליה היא 2 ?? כתבו ביטוי מתאים לאורך של קשת שהזווית המרכזית הנשענת עליה היא . ?

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר