עמוד:188

9 מרכז המעגל שבסרטוט הוא הנקודה המסומנת בכחול . א . מה משותף לכל הזוויות המסומנות בסרטוט ? ב . מהו סכום כל הזוויות המסומנות ? 6 בנו שני משולשים שווי–שוקיים חופפים . הסבירו כיצד בניתם ונמקו מדוע התקבלו משולשים כנדרש . 7 א . בנו משולש שווה–צלעות . ב . מצאו את נקודת האמצע של כל אחת מהצלעות . ג . סרטטו משולש שקדקודיו הם הנקודות שסימנתם בסעיף ב . מהו סוג המשולש ? הסבירו . 8 סרטטו מעגל , ובתוכו סרטטו זוויות לפי התיאורים הבאים : א . קדקוד הזווית בתוך המעגל . ב . קדקוד הזווית במרכז המעגל . ג . קדקוד הזווית על המעגל . ד . שוקי הזווית הן רדיוסים . ה . שוקי הזווית הן מיתרים . ו . זווית בת 180 ° שקדקודה במרכז המעגל . הגדרה זווית מרכזית במעגל היא זווית שקדקודה במרכז המעגל ושוקיה הן רדיוסים . בסרטוט : ? היא זווית מרכזית . קדקודה במרכז המעגל ושוקיה הן הרדיוסים AB ו . AC– שימו לב : בסרטוט יש שתי זוויות מרכזיות , שסכומן . 360 ° ( סמנו את הזווית המרכזית השנייה ( . הזווית ? נשענת ( או " עומדת (" על הקשת . BDC אם לא מציינים לאיזו מהזוויות המרכזיות מתכוונים - הכוונה היא לזווית הקטנה .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר