עמוד:186

ג . קשתות , מיתרים וזוויות במעגל מה נלמד ? מושגים : קשת , זווית מרכזית , גזרה קשרים בין קשתות , מיתרים וזוויות מרכזיות בניות : העתקת זווית . קשת , זווית מרכזית , גזרה 1 א . לפניכם מעגל שרדיוסו 5 ס " מ ועליו שתי הנקודות A ו . B– באילו מסלולים שונים אפשר " ללכת " לאורך המעגל כדי להגיע מA– ל ? B– ב . בסרטוט מסלול אחד ארוך יותר מהאחר . מהו סכום האורכים של שני המסלולים ? ג . סמנו על המעגל שתי נקודות אחרות , כך ששני המסלולים העוברים ביניהן על המעגל יהיו שווים באורכם . מהו אורכו של כל מסלול ? הגדרה קשת היא חלק של המעגל המוגבל על ידי שתי נקודות . כל זוג נקודות על המעגל מחלקות אותו לשתי קשתות . סכום אורכיהן של שתי הקשתות שווה להיקף המעגל . בסרטוט : הנקודות A וB– מחלקות את המעגל לשתי קשתות : הקשת הקצרה המסומנת באדום , והקשת הארוכה המסומנת בכחול . כדי להבדיל בין שתי הקשתות אפשר לסמן על כל אחת מהן עוד נקודה , ולכתוב את שם הקשת בעזרת שלוש נקודות . בסרטוט : לקשת האדומה אפשר לקרוא הקשת הקטנה AB או הקשת ACB ולקשת הכחולה אפשר לקרוא הקשת הגדולה AB או הקשת . ADB אם לא מציינים לאיזו קשת מתכוונים - הכוונה היא לקשת הקטנה .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר