עמוד:185

למתעניינים 22 סרטוט גרף של היקף עיגול כפונקציה של הקוטר מצאו לפחות 6-5 כלים שבסיסם עגול . לכל כלי : א . מדדו בעזרת חוט את היקף העיגול . ב . מדדו את הקוטר : סרטטו על נייר את בסיס הכלי , מצאו את הקוטר באמצעות קיפול ( כמו במשימה 1 ביחידה א ) ומדדו אותו בעזרת סרגל עם שנתות . רכזו את ממצאיכם בטבלה : ג . בנו מערכת צירים , ציינו כינויים מתאימים על הצירים וחברו בין הנקודות . סמנו על מערכת הצירים את הנקודות המתאימות לממצאיכם . מה תוכלו לומר על הגרף שנוצר ? הסבירו את התוצאה . 23 חישוב שטח עיגול בתקופות קדומות ננסה לעקוב אחרי הדרך שהשתמשו בה אנשי העולם העתיק לחישוב שטח של עיגול . אפשר לחלק עיגול ל12– חלקים שווים - גזרות שוות - ולהרכיב מהן צורה חדשה ( כמו בסרטוט . ( א . איזו צורה גאומטרית מזכירה לכם הצורה שהתקבלה ? אם נחזור על התהליך שתואר בסעיף א עם עיגול המחולק ל24– גזרות , הצורה שתתקבל תתקרב למלבן : שטח הצורה הזו שווה לשטח העיגול ( הסבירו מדוע , (! לכן חישוב מקורב של שטח זה ייתן מידע גם לגבי שטח העיגול . ב . מהם בקירוב אורכי ה " צלעות " של ה " מלבן " שהתקבל ? מהו בקירוב שטחו ? אם נחלק את העיגול למספר גדול יותר ויותר של גזרות - הצורה שתתקבל תתקרב עוד ועוד למלבן , ושטחה יהיה קרוב יותר ויותר למכפלה r = ? r ב . ? r

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר