עמוד:184

משימות לסיכום 19 א . מצאו את ההיקף ואת השטח של עיגול שרדיוסו 10 ס " מ . ב . מצאו את ההיקף ואת השטח של עיגול שרדיוסו 14 ס " מ . כתבו את התשובה באמצעות . ג . מצאו את קוטרו של עיגול ששטחו 36 מ " ר . ד . מצאו את שטחו של עיגול שהיקפו 36 מ . ’ 20 מועצה מקומית הקציבה 35 , 000 ש " ח לגידור מגרש למען ילדי האזור . עלות הקמת הגדר היא ₪ 320 למטר . הקבלן מציע שתי אפשרויות : מגרש ריבועי או מגרש עגול . א . אילו מבין התכניות הבאות אפשריות במסגרת התקציב ? 1 מגרש ריבועי שאורך צלעו 25 מטר 3 מגרש ריבועי שאורך צלעו 30 מטר 2 מגרש עגול שקוטרו 25 מטר 4 מגרש עגול שקוטרו 30 מטר . ב . מהו אורך צלעו של המגרש הריבועי הגדול ביותר שניתן לגדר בתקציב הנתון ? ג . מהו קוטרו של המגרש העגול הגדול ביותר שניתן לגדר בתקציב הנתון ? ד . טל טוענת : מסעיף א אני יכולה להסיק , שאם אורך צלעו של ריבוע שווה לקוטרו של עיגול - אז היקף הריבוע יהיה בהכרח גדול מהיקף העיגול . האם טל צודקת ? כתבו ביטויים מתאימים לשני ההיקפים והשוו ביניהם . ה . מצאו את שטח המגרש בכל אחת מהתכניות שמוצגות בסעיף א . ו . קוטרו של עיגול מסוים שווה לאורך צלעו של ריבוע מסוים . כתבו ביטוי מתאים ליחס בין השטחים של שתי הצורות . 21 מועצה מקומית מתכננת לבנות מגרש החלקה עגול שקוטרו 30 מ’ במרכזה של גינה ציבורית ריבועית . ( המידות נתונות בסקיצה ( . על יתר שטח הגינה הציבורית יניחו דשא סינטטי , וסביבו גדר . עלות התקנת הגדר היא ₪ 320 למטר . עלות התקנת דשא סינטטי היא ₪ 200 למ " ר . עלות הכנת מגרש ההחלקה היא ₪ 180 למ " ר . א . חשבו את כמות הדשא הסינטטי הדרושה לביצוע התכנית . ב . חשבו את המחיר הכולל שתצטרך המועצה להוציא על ביצוע התכנית כולה . ג . האם כדאי למועצה לרצף את כל הגינה הציבורית כמשטח החלקה ? אם כן , חשבו כמה כסף תחסוך תכנית כזו . אם לא , הסבירו מדוע לא .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר