עמוד:181

6 תלמידים התבקשו למצוא היקף של עיגול שקוטרו 100 ס " מ , ולעגל את התשובה לשתי ספרות אחרי הנקודה העשרונית . לפניכם תשובות של ארבעה מהתלמידים . התשובה של שירה : 314 . 00 ס " מ התשובה של שי : 314 . 15 ס " מ התשובה של תמי : 314 . 20 ס " מ התשובה של יאיר : 314 . 16 ס " מ א . הסבירו כיצד הגיעו התלמידים לתשובות השונות . ב . האם כל התשובות נכונות ? כיצד אפשר להבטיח תשובות מדויקות יותר ? ג . הביאו דוגמאות מחיי היומיום למצבים המצריכים רמות שונות של דיוק . בכל המשימות מכאן עד סוף הפרק יש לבצע חישובים בעזרת כפתור שבמחשבון . אם לא צוין אחרת - יש לעגל את התשובה הסופית לשתי ספרות אחרי הנקודה העשרונית . 7 המגרש להחלקה על גלגיליות הוא בצורת עיגול , וקוטרו 50 מ . ’ האחראי על המגרש מעוניין לגדר אותו . א . מה יהיה אורך הגדר ? ב . את הגדר אפשר לקנות רק במטרים שלמים . כמה מטרים יש לקנות כדי לגדר את המגרש ? AB 8 הוא מיתר במעגל שמרכזו . O נתון שהגודל של AOB הוא , 60 ° ואורך המיתר AB הוא 7 ס " מ . א . חשבו את היקף המשולש . AOB ב . חשבו את היקף העיגול . כתבו את התשובה באמצעות . ג . מהו היחס בין היקף העיגול להיקף המשולש ? ד . הוספנו בתוך העיגול משולש נוסף ( הקו המרוסק , ( החופף למשולש . AOB 1 כמה משולשים נוספים אפשר " להכניס " לתוך העיגול באותו אופן ? סרטטו אותם . 2 איזו צורה התקבלה ? 9 הנקודה O היא מרכז המעגל שבסרטוט . DE הוא קוטר במעגל , וCD– הוא מיתר . 12 ס " מ 5 , CE = ס " מ CD = א . הראו כי . DCE = 90 ° ב . חשבו את היקף המשולש . DEC ג . חשבו את היקף העיגול . ד . 1 כמה משולשים כאלה ניתן " להכניס " לתוך העיגול ? סרטטו אותם . 2 איזו צורה התקבלה ? 3 מהו השטח של חלק העיגול שאותו המשולשים אינם מכסים ?

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר