עמוד:179

ב . היקף ושטח של עיגול - חזרה והעמקה מה נלמד ? נוסחאות היקף ושטח של עיגול המספר ? וקירובים שלו . נוסחת היקף העיגול ( חזרה ) תזכורת היקף עיגול P ) P = 29 R : הוא היקף העיגול ; R הוא רדיוס העיגול ( . הערה : היקף העיגול הוא למעשה אורכו של המעגל . הידעתם ? כבר בתקופות קדומות ידעו מתמטיקאים כי היחס בין היקף של עיגול לקוטרו הוא מספר קבוע הגדול במעט מ , 3– אך מהו בדיוק המספר הזה - זאת לא ידעו . המתמטיקאי היווני הדגול אוקלידס ( שחי בשנים 275-365 לפני הספירה ) היה הראשון שהבין שאי–אפשר לבטא את המספר הזה בצורה מדויקת : הוא אינו שווה לשום שבר פשוט ולשום מספר עשרוני סופי או מחזורי . הצגת היחס הזה כמספר עשרוני מתחילה כך : , 3 . 14159265358 והוא מסומן באות היוונית ? ( פי ) שבה מתחילה המילה היוונית פריפריה , שפירושה היקף . 1 כתבו נוסחה לחישוב היקף של עיגול באמצעות קוטרו . 2 בכל סעיף חשבו היקף של עיגול לפי הנתונים . כתבו את התשובה באמצעות . ? דוגמה אם הרדיוס של מעגל הוא 23 מ , ' אז ההיקף הוא 23 = 46 ? ב ? ב 2 א . אורך הרדיוס 3 ס " מ . ב . אורך הקוטר 12 ס " מ . ג . אורך הקוטר מטר אחד .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר