עמוד:178

31 א . בנו משולש שווה–שוקיים שאיננו שווה–צלעות . ב . בנו את האנך האמצעי לשוק המשולש . האם הוא עובר דרך קדקוד של המשולש ? ג . בנו את האנך האמצעי לבסיס המשולש . האם הוא עובר דרך קדקוד של המשולש ? ד . האם לדעתכם בכל משולש שווה–שוקיים שאינו שווה–צלעות תמצאו אותם ממצאים כמו בסעיפים ב ו–ג ? הסבירו . למתעניינים א . סרטטו משולש ABC כלשהו , בנו אנכים אמצעיים לצלעות AB וAC– וסמנו את נקודת החיתוך שלהם ב . E– ב . בדקו באמצעות בנייה אם האנך האמצעי לצלע BC עובר דרך הנקודה . E ג . הוכיחו כי . AE = BE = CE שלושת האנכים האמצעיים לצלעות משולש נפגשים בנקודה אחת . נקודת החיתוך שלהם היא מרכז המעגל החוסם את המשולש ( כלומר מעגל שכל קדקודי המשולש נמצאים עליו . ( ד . סרטטו משולש כלשהו . בנו מעגל החוסם את המשולש הזה . תארו את תהליך הבנייה .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר