עמוד:177

27 הרחבה טענה : קטע אמצעים בין שתי צלעות במשולש חוצה כל קטע המחבר בין הצלע השלישית לקדקוד שמולה . א . סרטטו משולש ABC משלכם ובדקו באמצעות בנייה אם הטענה מתקיימת במשולש שלכם . ב . הוכיחו או הפריכו את הטענה . משימות לסיכום 28 נכון או לא נכון ? הסבירו . א . רדיוס מחבר שתי נקודות על המעגל . ב . קוטר במעגל אינו מיתר . ג . מיתר מחבר שתי נקודות על המעגל . ד . כל מיתר גדול מרדיוס המעגל . 29 הנקודה O היא מרכז המעגל שבסרטוט . הקוטר AB חוצה את הזווית בין המיתרים BC ו . BD– הוכיחו כי שני המיתרים שווים . 30 CF , BE וDG– הם קטרים במעגל שמרכזו A ( ראו סרטוט ; BAC = GAB = 60 ° . ( רדיוס המעגל הוא 6 ס " מ . א . חשבו את כל הזוויות בסרטוט . הסבירו את חישוביכם . ב . מה מאפיין את כל המשולשים בסרטוט ? ג . חשבו את היקף המשושה . BCDEFG ד . 1 מצאו בסרטוט טרפז . מהו סוג הטרפז שמצאתם ? מה היקפו ? 2 כמה טרפזים כאלה יש בסרטוט ? רשמו את שמותיהם . ה . 1 מצאו בסרטוט מקבילית . מהו סוג המקבילית שמצאתם ? מה היקפה ? 2 כמה מקביליות כאלה יש בסרטוט ? רשמו את שמותיהן .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר