עמוד:176

בניות באמצעות סרגל ומחוגה חציית קטע ומציאת אנך אמצעי למציאת אנך אמצעי לקטע ( בסרטוט הקטע 1 : ( AB פותחים את המחוגה למפתח גדול ממחצית הקטע . 2 מסרטטים שני מעגלים שווי–רדיוס שמרכזיהם בנקודות הקצה של הקטע הנתון ( בסרטוט הנקודות A ו . ( B– 3 מעבירים ישר דרך נקודות החיתוך של שני המעגלים ( בסרטוט הנקודות D ו . ( E– הישר שהתקבל ( בסרטוט הישר ( DE הוא אנך אמצעי לקטע הנתון . 25 הרחבה חנן ניסה לסרטט אנך אמצעי לקטע AB בדרך שונה : הוא סימן זוג קשתות רק מצד ימין של הקטע ולא מצד שמאל - קשת אחת סביב המרכז A וקשת אחת סביב המרכז B ( הקשתות הירוקות בסרטוט . ( אחר כך שינה חנן את מפתח המחוגה לרדיוס אחר , וסרטט שוב קשתות רק מימין לקו ( הקשתות האדומות בסרטוט . ( אחר כך הוא מתח קו בין הנקודות C וD– ( נקודות החיתוך של שני זוגות הקשתות . ( א . האם הישר שחנן סרטט הוא אכן אנך אמצעי לקטע ? AB הוכיחו את תשובתכם . ב . מה אפשר לומר על המרובע ACBD שמתקבל מהבנייה של חנן ? 26 הרחבה סרטטו משולש כלשהו . א . 1 בנו קטע המחבר את נקודות האמצע של שתיים מצלעות המשולש . 2 בנו את התיכון לצלע השלישית . 3 מצאו את נקודת האמצע של התיכון וסמנו אותה ב . M– ב . איזה מהמצבים הבאים קיבלתם ? איזה מצב קיבלו חבריכם לכיתה ? ג . הסבירו את ממצאיכם .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר