עמוד:175

22 סרטטו קטע כלשהו . הציעו דרכים למציאת נקודת האמצע שלו באמצעות סרגל ומחוגה . 23 רונן אומר , שאפשר למצוא את נקודת האמצע של הקטע AB בדרך כזו : מסרטטים שני מעגלים שווי–רדיוס שמרכזיהם A וB– ( נקודות הקצה של הקטע הנתון . ( מעבירים ישר דרך נקודות החיתוך של שני המעגלים ( הנקודות D וE– בסרטוט . ( רונן טוען : הישר שהתקבל חוצה את הקטע AB וגם מאונך לו , לכן הדרך שהצעתי מתאימה גם לחציית קטע וגם לבניית אנך אמצעי לקטע . מה דעתכם על הדרך שמציע רונן ? האם הישר שמתקבל בדרך זו הוא אכן אנך אמצעי של הקטע הנתון ? הוכיחו את תשובתכם . 24 יעל ניסתה לבנות אנך אמצעי לקטע AB בדרך דומה לזו שהציע רונן ( במשימה הקודמת , ( אבל היא סרטטה משני צדי הקטע רק חלקים קטנים של מעגלים ( קשתות ) ולא מעגלים שלמים , כמו בסרטוט . א . 1 האם הנקודה E שיעל מצאה היא אכן אמצע הקטע ? אם כן , הוכיחו . אם לא , הסבירו מדוע לא . 2 מה אפשר לומר על המרובע ? ACBD ב . טל ניסה למצוא אמצע קטע בדרך דומה לזו של יעל , בשינוי אחד : רדיוס הקשתות שסימן מצד אחד של הקטע ( הקשתות הירוקות בסרטוט למעלה ) היה שונה מרדיוס הקשתות שסימן מהצד השני שלו ( הקשתות האדומות . ( 1 האם הנקודה E שקיבל טל היא נקודת האמצע של 2 ? AB מה אפשר לומר על המרובע ACBD שהתקבל בסרטוט של טל ? ג . איריס ניסתה למצוא אמצע קטע בדרך שהציע רונן ( במשימה הקודמת , ( אבל שני המעגלים שסרטטה לא נחתכו . מה יכולה להיות הסיבה לכך ? הדריכו את איריס כיצד לבצע את התהליך שהציע רונן כך שהמעגלים ייחתכו .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר