עמוד:173

DF 14 קוטר במעגל שמרכזו , C וE– נקודה על המעגל . הוכיחו בשתי דרכים שונות כי . DEF = 90 ° 15 במעגל שבסרטוט , שמרכזו , A הקטע BE הוא קוטר והקטעים BC וDE– הם מיתרים שווים באורכם . הוכיחו כי המרובע BCDE הוא טרפז שווה–שוקיים . 16 סרטטו מעגל שמרכזו O וסמנו בו שני קטרים מאונכים זה לזה AB ו . CD– איזה מרובע הוא ? ACBD הסבירו את תשובתכם . 17 סרטטו מעגל וסמנו בו קוטר BC ונקודה A כלשהי על המעגל . הוכיחו כי BAC גדולה מ . ABC– 18 הנקודות M וO– הן נקודות האמצע של שני המעגלים שבסרטוט . שני המעגלים הם שווי–רדיוס , והם נחתכים בנקודות A ו . B– הוכיחו כי הקטע AB מאונך לקטע MO וחוצה אותו . הגדרה אנך אמצעי של קטע נתון הוא ישר או קטע החוצה את הקטע הנתון ומאונך לו . בסרטוט : הקטע MP ( המסומן בצבע ) הוא אנך אמצעי M של הקטע . AB

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר