עמוד:169

4 הנקודות A וB– שבסרטוט נמצאות על מעגל שמרכזו . O א . ציינו לגבי כל קטע בסרטוט אם הוא רדיוס או מיתר . ב . מהו סוג המשולש ? ABO 5 באמצעות מחוגה וסרגל ללא שנתות סרטטו משולש שווה–שוקיים כלשהו . הוכיחו שהמשולש שבניתם הוא אכן משולש שווה–שוקיים . כל משולש ששתיים מצלעותיו הן רדיוסים של אותו מעגל הוא משולש שווה–שוקיים . 6 בכל סעיף מוצג מעגל שמרכזו . A בכל סרטוט חפשו : 1 קטעים שהם רדיוסים במעגל 2 קטעים שהם מיתרים במעגל 3 משולשים שווי–שוקיים .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר