עמוד:162

17 לפניכם טבלה ודיאגרמת עוגה המייצגות את מספר המשתתפים בחוגים השונים של מתנ " ס ארזים . א . כמה תלמידים משתתפים בכל חוגי המתנ " ס ? ב . השלימו את הטבלה . אפשר להיעזר בדיאגרמה . ג . בנו דיאגרמת עמודות המתאימה לנתונים . ד . אילו נתונים בולטים בדיאגרמת העיגול ואילו נתונים בולטים בדיאגרמת העמודות ? ה . האם ניתן להציג את הנתונים באמצעות גרף קווי ? נמקו . תזכורת השכיחות היחסית של ערך היא היחס בין שכיחות הערך בקבוצה לגודל הקבוצה . דוגמה מספר התלמידים הלובשים חולצות שחורות בכיתה ט 2 הוא . 14 מספר התלמידים בכיתה 14 2 הוא . 35 השכיחות היחסית של התלמידים הלובשים חולצות שחורות בכיתה ט 2 הוא : 35 5 = 18 בחרו מתוך אתר הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה http : // www . cbs . gov . il / index . htm נושא שמעניין אתכם המוצג בדיאגרמה . א . העלו שתי שאלות שניתן לענות עליהן לפי הדיאגרמה שבחרתם . ב . האם המידע המוצג בדיאגרמה מייצג נאמנה את המצב אצלכם במשפחה / בכיתה / בקהילה ? ג . האם ניתן לחזות לפי המידע מגמות לשנים הבאות ? אם כן - שערו מהי המגמה . אם לא - הסבירו מדוע . ניתוח ביקורתי של גרפים 19 משפחתה של דורית נסעה לאילת . במהלך הנסיעה בדקה דורית מדי פעם כמה זמן עבר ומה המרחק שעברו . לאחר שחזרה , סרטטה דורית את הגרף שלפניכם . א . מה הגרף מייצג ? ב . מה ניתן לומר על התקדמות הנסיעה ? ג . בכיתה התפתח דיון : יונתן טען : הגרף המתאר את קצב הנסיעה הוא קו ישר , ולכן המהירות הממוצעת הייתה קבועה במשך 4 שעות הנסיעה . איתמר טען : הגרף מטעה ואיננו תקני . קבעו מי משני התלמידים צודק . נמקו את החלטתכם . ד . האם תוכלו לסרטט גרף מדויק יותר ? אם כן - סרטטו . אם לא - הסבירו מדוע . מרחק המכונית מנקודת המוצא

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר